“Voorzitter zijn van 50PLUS is topsport”, omschrijft John Struijlaard in één zin zijn huidige functie. En dan lachend: “Maar ik amuseer me geweldig in deze club.” Toch legt Struijlaard zijn voorzittershamer neer. “Ik wil me meer gaan richten op politieke en maatschappelijke zaken.”

John Struijlaard is ruim twee en een half jaar voorzitter van 50PLUS geweest, van november 2013 tot aan de komende Algemene Ledenvergadering van 4 juni. Dan wordt er door de leden van 50PLUS een nieuwe voorman of -vrouw gekozen en geeft John de voorzittershamer over. Zijn opvolger mag blijven rekenen op de steun en het advies van John. “Zeker. Onder de nieuwe voorzitter treedt voor 50PLUS een volgende fase in. Het fundament is gelegd, die nieuwe voorzitter gaat het huis verder afbouwen; muren, deuren, ramen en een dak erop. Hij of zij moet er voor zorgen een gewaardeerd en vooral gerespecteerd leider te zijn. Borstklopperij of tromgeroffel kunnen beter achterwege gelaten worden; we doen het samen, niet alleen.”

 

Gemotiveerde mensen

Scheidend voorzitter John Struijlaard benadrukt dat hij altijd in de wij-vorm spreekt. “Zoals gezegd: je doet het niet alleen, maar met een stel plezierige, gepassioneerde en gemotiveerde mensen. Mijn advies aan de nieuwe voorzitter is om vooral niet in een ivoren toren te gaan zitten. Zoek de mensen op, bel ze, praat met ze. Ik ben nooit een ‘beeldschermartiest’ achter een laptop of pc geweest en raad de nieuwe voorzitter aan dat ook vooral niet te zijn.” John heeft tevens een welgemeend advies voor de komende leider van de vereniging: “Realiseer je dat het een taak is van minimaal vijf dagen in de week. Het is minstens een fulltime job.”

 

Goed verlopen

Heeft John zichzelf in de tijdsinvestering vergist? “Ja en nee”, bekent hij. “Ik heb bij mijn aantreden in november 2013 echt wel goed nagedacht over hoeveel tijd het me zou kosten. Maar ik ben wel een beetje verkeerd voorgelicht: twee tot drie dagen in de week, werd me voorgehouden. Dat klopt wel, als je je vrouw – of iemand anders – kunt inschakelen als privésecretaresse. Maar ik kon dat niet; mijn vrouw heeft een eigen onderneming met een meer dan voltijdse baan. Ik was heel veel tijd kwijt aan twee verkiezingen die tijdens mijn voorzitterschap werden gehouden, de Europese en die voor de provincies en waterschappen. Die trouwens heel goed zijn verlopen: in heel Nederland kregen we dertien Statenleden en in Zuid-Holland – waar ik zelf Statenlid ben – groeiden we met honderd procent, van een naar twee zetels. De waterschappen waren zelfs goed voor 23 zetels; een superprestatie.”

 

Geintje met Klein

Struijlaard haalt nog een tijdvreter aan: het ‘geintje met Klein’. Norbert Klein dacht in 2014 op eigen houtje collega-Kamerlid Martine Baay uit de tweekoppige fractie te kunnen zetten, maar had daarbij buiten de daadkracht van het bestuur en de voorzitter gerekend. Struijlaard ging achter Baay staan en Klein scheidde zich af. “Wat dat voor een tijd gekost heeft, niet te geloven”, zucht John. “We zakten van zes zetels naar één in de peilingen en ik was maanden bezig met ‘damage control’. Korte tijd later moest Martine Baay om gezondheidsreden haar functie neerleggen. Gelukkig wilde Henk Krol de taak van Kamerlid en fractieleider weer op zich nemen, maar dat gaf weer herrie in de media. In alle gevallen was het belangrijk om de rust te bewaren. Dat is gelukt. We konden daardoor opnieuw onze koers uitzetten en weer vooruit kijken.”

 

Nooit impulsief

Heeft Struijlaard door alle trammelant nooit overwogen het bijltje er voortijdig bij neer te gooien? “Zeker niet”, zegt hij stellig. “Als de trein eenmaal rijdt, spring je er niet zomaar af. Wie A zegt, moet ook B zeggen. En ik ben altijd helder met mijn uitspraken, soms zelfs wat bot, vinden sommige mensen. Ik ben nooit impulsief, zeg zaken weloverwogen, maar tijd om heel lang na te denken heeft een voorzitter niet. Uiteindelijk is alles wat ik – samen met mijn medebestuursleden – bereikt heb iets om trots op te zijn. Het was een pioniersfase, maar nu hebben we een stabiele partij, die gegroeid is van duizend naar bijna zesduizend betalende leden, en die het ook in de peilingen goed doet.”

 

Veel waardering

John is tevreden en trots dat hij zijn steentje heeft kunnen bijdragen aan het huidige succes van 50PLUS. “De waardering die een voorzitter krijgt is groot; mensen zien wat je allemaal doet. Ze appreciëren het dat je naar hen luistert. Dat is wat ik constant gedaan heb: luisteren naar wat mensen beweegt en die geluiden proberen te vertalen naar concrete oplossingen. En vervolgens een duidelijk antwoord geven: ja of nee. Duidelijkheid wordt gewaardeerd. Binden en verbinden, dat is wat ik steeds heb willen bereiken.”

 

Teamplayer

De belangrijkste eis voor de nieuwe voorzitter is dat het een teamplayer is. “Aan een einzelgänger heb je niets”, zegt Struijlaard, “en golddiggers zijn rotte appels. Voor welke functie binnen 50PLUS dan ook: nieuwe kandidaten moet je goed afpellen. Je moet ze grondig screenen en duidelijk maken wat de partij van ze verwacht. Ook het thuisfront is belangrijk: staat dat niet achter een kandidaat, dan kan hij of zij niet goed functioneren.”

 

Prima op koers

John gaat zich binnen 50PLUS meer richten op politieke en maatschappelijke zaken. “Ik vind een goede scheiding tussen politiek en vereniging uitermate belangrijk. Dat is de voornaamste reden dat ik na rijp beraad besloten heb om het voorzitterschap neer te leggen. Ik ben heel blij dat het schip 50PLUS nu prima op koers ligt. Met de juiste bemanning ook. Ik heb het volste vertrouwen op een fantastische uitkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De resultaten met 50PLUS tot nu toe zijn zeer positief. Dat hebben we met elkaar gedaan en voor die plezierige en constructieve samenwerking wil ik iedereen hartelijk bedanken!”