Naast de bekende formele vereiste om minimaal één jaar lid van 50PLUS te zijn om de partij te kunnen vertegenwoordigen geldt voor Tweede Kamerleden namens 50PLUS een profiel ophet punt van kwaliteit en uitstraling.


Kwaliteiten

Een Tweede Kamerlid namens de partij 50PLUS:
- vervult de wettelijke rol van een Tweede Kamerlid door het controleren van de regering en
het overheidsbeleid, inclusief de uitvoering ervan. En vervult de rol van medewetgever,
waaronder het met eigen initiatieven tot wetgeving komen;
- is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die
voor het profiel van 50PLUS relevant en gezichtsbepalend zijn;
- is een 50PLUS’er in hart en nieren, ongeacht de eigen leeftijd;
- heeft een goed analytisch denkvermogen;
- kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren;
- heeft ambitie en is vasthoudend om zaken te verbeteren en plannen te realiseren;
- is verbaal en non-verbaal vaardig en kan zich zodanig presenteren, dat de ander begrijpt
wat er bedoeld wordt;
- is zorgvuldig, transparant en integer;
- is gericht op samenwerking en levert een actieve bijdrage aan het gemeenschappelijk
resultaat, ook wanneer dit niet van persoonlijk belang is;
- is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie;
- staat open voor coaching en kritiek;
- is in staat om groepen in de samenleving te mobiliseren en heeft contact met
maatschappelijke organisaties;
- is een netwerker, goed debater, goede onderhandelaar en heeft een politieke antenne;
- kan pieken op cruciale momenten en kan snel te schakelen in een snel wisselende
omgeving.

Om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen is een hoog energieniveau vereist, de
vergaderdagen zijn vaak lang en duren soms tot na middernacht. De functie vraagt om
gedurende een lange periode actief te zijn.

 

Uitstraling en impact

Een Tweede Kamerlid namens de partij 50PLUS:
- staat voor de beginselverklaring en het partijprogramma en is bereid de
Bewilligingverklaring te ondertekenen;
- is actief in het opbouwen van een relatie met de leden van 50PLUS;
- is aanwezig bij de ALV en bijeenkomsten van 50PLUS en legt daar verantwoording af;
- moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken;
- heeft een eenvoudig en voor iedereen te begrijpen taalgebruik;
- is in staat om het verkiezingsprogramma en de idealen en ideeën van 50PLUS helder en
relevant uit te dragen;
- is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes;
- is betrouwbaar, dienstbaar en vertrouwenwekkend,
- komt goed over op radio en TV en weet de moderne/sociale media te benutten, dit in
overleg met de fractievoorzitter en/of persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie.

De kandidaatstelling voor de lijsttrekker van 50PLUS wordt geopend op 1 augustus
en sluit op 15 augustus 2016.
Men kan zich melden per mail, inclusief CV en een motivatie van maximaal 200
woorden, naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. CV's worden na het afronden van de sollicitatie
vernietigd.

Er is een sollicitatiecommissie, die bestaat uit Jan Nagel als partijvoorzitter,
Martine Baay als huidig eerste opvolger Tweede Kamer en Martin van Rooijen
vanuit de Eerste Kamerfractie.