Over een periode van drie jaar heeft 50PLUS bij elkaar opgeteld in totaal een bedrag van 350.000 euro aan giften ontvangen.

In 2015 werd 100.000 euro ontvangen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten. Dat is in alle verslagen gemeld. In 2016 werd ter ondersteuning wederom 100.000 euro als gift ontvangen. Ook dit bedrag werd gepubliceerd. In 2017 werd ten behoeve van de Tweede Kamerverkiezingen 150.000 euro dankzij de Stichting Vrienden van 50PLUS ontvangen. Deze donatie werd geoormerkt als bestemd voor advertenties en radio- en tv-spotjes. Ook dit bedrag is bij het ministerie gemeld.

Partijvoorzitter Jan Nagel tekent hierbij aan: “We zijn onze sponsor zeer erkentelijk voor deze ruime bijdragen. Uiteraard heeft de sponsor geen tegenprestaties gevraagd. De sponsor wordt gedreven door zeer idealistische motieven om 50PLUS te helpen. Fantastisch.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde woensdag 8 maart een overzicht van wat politieke partijen krijgen van externe geldschieters.

© 9 maart 2017