Corrie Werkbezoek 1

‘We doen het gewoon zelf!’ is het motto van een aantal bedrijven in de provincie Groningen, zonder inmenging en de complexe regelgeving van Den Haag. Corrie van Brenk bracht onlangs een bezoek aan drie bedrijven op het Groningse platteland.

Nieuw Kamerlid Corrie van Brenk bracht op 7 maart een bezoek aan de coöperatie Klooster&Buren in Kloosterburen, Wedeka-bedrijven in Veendam en EDC in Veendam. De coöperatie Klooster&Buren geniet landelijke bekendheid door zijn enthousiaste team van bewoners, zorgverleners, begeleiders en instructeurs. Een team dat onder de bezielende aanvoering van Anne Hilderink de zorg- en werktoekomst bepaalt voor een groot deel van de inwoners van de gemeente De Marne. De coöperatie is daarmee het boegbeeld van ‘Het nieuwe werken’ van Grünnigers op het platteland.


Heft in handen

Bestaande gebouwen, een verpleeghuis uit de failliete boedel van een grote zorginstelling, een verwaarloosde kloostertuin, twee niet meer gebruikte kerken en een boerderij zijn omgebouwd tot het Hof van het Hoogeland. Oude leegstaande schoolgebouwen zijn ruimtes voor training en scholing geworden. De coöperatie maakt het mogelijk het heft zelf in handen te nemen om te organiseren wat voor de gemeenschap van belang is. Een organisatievorm waarin bewoners letterlijk een aandeel hebben en samen met vele vrijwilligers zorg en ondersteuning bieden aan iedereen die dat nodig heeft, jong en oud.


Duidelijke visie

Corrie van Brenk – sinds 16 maart Kamerlid voor 50PLUS en daarvoor bestuurder van het FNV met Zorg en Werkgelegenheid (voor jongeren) in haar portefeuille – heeft een duidelijke visie op de noodzaak zorg- en werkvoorzieningen weer terug te brengen naar de eigen leefomgeving. Geen traditionele, instellingsgerichte vorm met dure bestuurders, maar een plek waar iedereen samen en voor elkaar werkt. Burgerparticipatie in de thuis- en tuinhulp met de inzet van vooral jonge mensen en de kennis en kunde van ouderen.


Onnozele regeltjes

Corrie van Brenk vertelde zich tijdens het werkbezoek mateloos te ergeren aan allerlei onnozele regeltjes. Wethouders, ambtenaren en zorgverzekeraars doen er nog eens een schepje bovenop met regels die men zelfs in Den Haag niet kent, een fenomeen waartegen Corrie ageert. Initiatieven als dat van coöperatie Klooster&Buren kunnen nooit van de grond komen zonder initiatiefnemers die de moed en het lef hebben om een plan op te zetten.

De voordelen van de coöperatie op een rijtje:
• iedereen (ook mensen van buiten de vijf dorpen) kan lid worden
• leden bepalen het beleid
• leden benoemen het bestuur dat het beleid gaat uitvoeren
• leden werken mee in en zijn betrokken bij de uitvoering
• open platform (ook bijv. kinderopvang, culturele activiteiten, klussenbus, gehandicaptenzorg kunnen er in ondergebracht worden)
• maatwerk, korte lijntjes (er kan gemakkelijker ingespeeld worden op bijv. toenemende zorgvraag van een persoon)
• inbreng op vele manieren mogelijk (bijv. uitwisseling van diensten)
• leden blijven betrokken via de twee stromen: je brengt iets in, en je haalt er iets uit.

Corrie Werkbezoek 2


Niet rooskleurig

Corrie van Brenk bracht vervolgens een bezoek aan Wedeka in Veendam, sinds mensenheugenis een organisatie die met behulp van bestaande subsidies en eigen opbrengsten zelfstandig draait. Maar de overheid steekt een stokje voor dat succes. “Staatssecretaris Jetta Klijnsma vindt dat het afgelopen moet zijn met de zogenaamde ‘beschermde’ werkplekken”, legt Geertje Karstens, bestuurslid van 50PLUS Groningen, uit.  “In de optiek van Klijnsma dienen sociaal werkplaats-bedrijven uiteindelijk zelfs te sluiten, waardoor de medewerkers zoveel mogelijk een baan in het reguliere bedrijfsleven dienen te krijgen. Klijnsma verliest daarbij echter uit het oog dat in de regio Groningen vier keer meer mensen in de sociale werkvoorziening werkzaam zijn dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast is de economische situatie in die regio niet zo rooskleurig dat deze mensen gemakkelijk een baan bij reguliere bedrijven kunnen vinden.”


Indrukwekkende productieafdelingen

Tot Wedeka behoren indrukwekkende productieafdelingen in bijvoorbeeld metaalverwerking, groen en infra, kringloop en milieu, kasten en houten stellingen, postverzending en een inpakverzorging. “Daarmee biedt het bedrijf een plek voor velen uit Oost-Groningen die anders grotendeels aan de zijlijn zouden staan”, zegt bestuurslid Hans Becherer. “Daarnaast werkt het sociaal werkplaats-bedrijf al jaren samen met andere bedrijven via detachering, waaronder EDC in Veendam.” Ook dit bedrijf was onderdeel van het bezoek.


In vaste dienst

EDC Internet is op dit moment het snelst groeiende distributiecentrum en internetbedrijf van de regio. De firma beheerst de complete keten van online verkoop, met ook Duitsland als verzorgingsgebied. De directie ziet het als een uitdaging om de logistieke processen dusdanig aan te passen dat een computer niet het werk overneemt, maar dat er passende, uitdagende en dagvullende werkzaamheden aanwezig zijn voor (intussen) tientallen sociaal werkplaats-medewerkers. Personeel komt na drie jaar in vaste dienst bij EDC. Het bedrijf regelt o.a. scholing en medewerkers kunnen aan fitness doen. Alles met de intentie om een hechte sfeer te creëren en de gedetacheerde mensen duurzaam inzetbaar te houden.


Belofte voor de toekomst

Aan alles zit ook een keerzijde: sommige sociaal werkplaats-gedetacheerden krijgen bij EDC geen vaste werkplek aangeboden als ze niet aan de eisen voldoen. Zij kunnen dan ook niet terug naar het SW-bedrijf omdat de werkplekken niet meer beschikbaar zijn. Helaas belanden deze mensen in de bijstand. “Corrie van Brenk deelt als echte vakbondsvrouw de zorg omtrent dit punt en is van mening dat het SW-bedrijf een prima organisatie is die haar voortbestaan in Oost-Groningen meer dan verdient”, concludeert Geertje Karstens. “Juist omdat er voor veel mensen ander passend werk zo moeilijk te vinden is. Ook ondernemingen als het EDC vormen een belofte voor de toekomst!”

© 16 maart 2017