Nico de Vos is weer lid van 50PLUS. Het hoofdbestuur heeft de uitspraak van de commissie van beroep erkend en maakte de opzegging van het lidmaatschap van De Vos ongedaan.

Het hoofdbestuur van  50PLUS heeft Nico de Vos, voorzitter van de afdeling Noord-Holland, in januari van dit jaar uit het lidmaatschap ontzet en het lidmaatschap opgezegd vanwege een vermeende belangenverstrengeling. De commissie van beroep is echter tot de conclusie gekomen dat deze bewering onjuist is en heeft geconcludeerd dat Nico de Vos geen onoorbare handelingen heeft gepleegd.

Op basis van deze uitspraak en andere overwegingen heeft er op donderdag 30 maart 2016 een gesprek plaats gevonden tussen een delegatie van het hoofdbestuur (voorzitter Jan Nagel en penningmeester Hans Cornet) en De Vos en zijn adviseur R. Bluemink.

De uitkomst van dit in goede harmonie verlopen gesprek zijn de volgende punten:
* Het hoofdbestuur erkent de uitspraak van de commissie van beroep en maakt de opzegging van het lidmaatschap van Nico de Vos ongedaan. De Vos is vanaf heden weer gewoon lid en kan als dusdanig weer functioneren. Het hoofdbestuur zal zich op dit punt inspannen om eventuele geleden reputatieschade te herstellen.
* In het gesprek is aan de orde gekomen hoe er binnen de partij moet worden samengewerkt in het belang van de partij. Nico de Vos stemt in met het feit dat een aantal zaken vanuit het verleden verbeterd kan worden.
* Nico de Vos heeft na overleg met de HB-delegatie besloten ten minste het lopende jaar geen bestuursfuncties in Noord-Holland te willen vervullen en zich in te zetten op het gebied van opleidingen en cursussen, dit ook in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Gezien De Vos’ verdiensten op deze punten zal het bestuur hierop positief reageren en afhankelijk van de financiële en inhoudelijke offerte dit in principe faciliteren.
* Het hoofdbestuur en De Vos zijn van mening dat met deze uitkomst een goede samenwerking in de toekomst tegemoet mag worden gezien en gaan over tot de orde van de dag.

© 31 maart 2017