"Zeker wel, de leden van 50PLUS worden gehoord. Over zorg, pensioenen, AOW. Dat hebben we in de landelijke politiek ook goed uitgespeeld. Maar onze grootste criticasters noemen ons nog steeds een one-issue-partij. Dat waren we niet, dat zijn we niet en dat zullen we ook nooit worden. Maar we leggen wel de nadruk op ouderen, want die hangen wel aan de laatste mem.''

Die uitspraak doet Jan Zoetelief in een interview met de krant AD. Zoetelief wordt in zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van 50PLUS gesteund door het hoofdbestuur van de partij. In de algemene ledenvergadering van 17 juni wordt de opvolger van huidig voorzitter en partijoprichter Jan Nagel gekozen.

Er zijn meerdere kandidaten voor de functie.  Het hoofdbestuur steunt de kandidatuur van Jan Zoetelief met de onderstaande motivatie: Jan Zoetelief (1956) beschikt ook binnen 50PLUS over ruime bestuurlijke ervaring,  onder meer als bestuurslid afdeling Gelderland en als lid van het hoofdbestuur van 50PLUS. Sinds november is hij tevens succesvol wethouder in Nijmegen. Zijn door het bestuur gewaardeerde kernkwaliteiten: integer, verbinder, vernieuwer en een zeer gedreven en capabel bestuurder. Het Hoofdbestuur van 50PLUS ziet unaniem in Jan Zoetelief de geschikte persoon om de partij de toekomst in te leiden.

Jan Zoetelief stelde zich vorig jaar ook al kandidaat voor het partijvoorzitterschap. Hij legde het toen af tegen ervaren veteraan Jan Nagel, die ook voor 50PLUS in de senaat zit, herinnert het AD zich. Zoetelief werd te onervaren geacht. ,,Achteraf is het fijn dat hij dat jaar nog voor zijn kiezen heeft genomen', zegt Zoetelief nu tegen de interviewer.

“Het borrelt en bloeit in de partij, er is behoefte aan vernieuwing”, constateert Zoetelief.  Over de vertrekkend voorzitter Nagel zegt hij in het AD: ,,Ze kunnen over Jan Nagel zeggen wat ze willen, maar hij heeft voortreffelijk werk geleverd. Hij heeft te vuur en te zwaard en met een enorme stuurmanskunst ongelukken weten te voorkomen – want ook ouderen roeren zich. Maar Jan is een opbouwer. Nu is het tijd voor iemand die op dat werk gaat voortbouwen. Een stabiele groei genereert. Jan blijft als Eerste Kamerlid actief voor 50PLUS. Dat zouden we ook niet anders willen. Hij zal mij niet voor de voeten gaan lopen. We zijn beiden zo wijs dat we dat niet doen.''

Op de vraag van het AD hoe hij de partij wil vernieuwen, antwoordt Jan Zoetelief: ,,We willen meer leden en willen meer doen naar de leden toe. We hebben al provinciale besturen, maar die moeten beter tot wasdom komen. Dat een partijlid in Noord-Oost Overijssel óók het gevoel heeft: de partij is er ook voor mij. Daarom moeten we beter inspelen op de actualiteit. Niet dat we meningen van leden passief adopteren en aannemen, maar dat we het debat aangaan. Ik was in het verleden organisatieadviseur, dus ik denk dat die ervaring mij helpt om iedereen in waardigheid hun mening te laten verkondigen.''

Op alle fronten kan van 50PLUS geluid verwacht worden, belooft Zoetelief aan het AD. ,,U kunt alles van ons verwachten. Heel graag. Over klimaat gesproken: we zitten al in de waterschappen – die zou ik bijna vergeten – en daar worden we heel serieus genomen. Het zijn onderwerpen waar wij ons graag in verdiepen. Verder willen we bij de gemeenteraadsverkiezingen groeien.''

Wat  betreft die gemeenteraadsaverkiezingen is Zoeteliefs stadpunt: ,,We hebben altijd gezegd dat we ons niet moeten overeten. Tien tot vijftien gemeenten. Maar ik zie dat er nu in zeventig tot tachtig gemeenten animo is om mee te doen. Maar dat is niet realistisch. Er zijn ook altijd mensen die het eigen belang boven het belang van de partij plaatsen. Wij zullen dat niet faciliteren.''

© 5 juni 2017