De afgelopen weken is in diverse bijeenkomsten tussen een delegatie van het Hoofdbestuur van 50PLUS en een delegatie onder leiding van Dick Schouw gewerkt aan de behandeling van ingediende moties op de ledenvergadering  van 17 juni. Temeer daar het Hoofdbestuur voorstander is van vernieuwing en een duidelijke koers voor de toekomst van de partij.

Op 31 mei werd overeenstemming bereikt: deze tekst is vastgelegd in de zgn. versie van donderdag 1 juni, versie 12.29 uur. In deze overeenkomst is door Dick Schouw toegezegd dat alle moties, die door één of meerdere ondertekenaars van de motie van wantrouwen  was ondertekend, ook (samen met de motie van wantrouwen) worden ingetrokken. Voorts is tegelijk  overeengekomen, hetgeen luid en duidelijk door Dick Schouw is toegezegd, dat Schouw  zijn kandidatuur als voorzitter  eveneens intrekt!

Door alle tumult in de media hebben de voorzitters van de provinciale afdelingen  een bijeenkomst belegd op 8 juni  in bijzijn van 3 vertegenwoordigers namens  het Hoofdbestuur.  Deze bijeenkomst was zeer constructief.  Naar aanleiding van deze bijeenkomst is zoals overeengekomen uiteindelijk samen met Dick Schouw  nog een kleine wijziging in de tekst van de motie van 1 juni, 12.29 uur vastgesteld.

Aangezien de tijdspanne reglementair tekort is om een nieuwe motie voor de aanstaande ledenvergadering in te dienen, zal de onderstaande tekst in formele zin geen motie zijn, maar een bestuursadvies zoals tussen het Hoofdbestuur en de motie-indieners  is overeengekomen.  Wij hopen nu dat hiermee de rust is weergekeerd en dat we de 6500 leden gerust kunnen stellen. Wij willen werken aan een boeiende en betekenisvolle partij waarin flinke meningsverschillen na een stevig debat met wederzijds respect voor elkaars meningen beslecht worden . Met maar één doel:  opkomen  voor een beter en sociaal Nederland  en  ouderen een stevige partij bieden die voor hun rechten en belangen strijdt!

 [kilk hier] voor de tekst van het bestuursadvies.