13 JUNI 2017 - PERSBERICHT 50PLUS PARTIJ 

Met het voorleggen aan de leden van een breed gedragen ‘Bestuursadvies Partijvernieuwing 50PLUS 2.0’, en met de verkiezing van een nieuwe landelijk voorzitter, zal 50PLUS haar toekomst als jonge politieke partij in Nederland verder kunnen bestendigen en verstevigen.

Samen met een groep betrokken, kritische, en enthousiaste leden heeft het Hoofdbestuur van 50PLUS een bestuursadvies opgesteld dat de weg moet vrijmaken voor meer vernieuwing in de partij, zodat 50PLUS nog doeltreffender kan opkomen voor een beter en sociaal Nederland!

Een partij die voor iedereen, en voor mensen boven de 50 in het bijzonder, een sterke vertegenwoordiging kan zijn die voor hun rechten en belangen strijdt!

De felheid waarmee binnen onze partij wordt gedebatteerd en gestreden voor idealen, laat op zeer duidelijke wijze aan iedereen zien hoe groot de betrokkenheid en gedrevenheid binnen onze partij is om voor ouderen, én toekomstige ouderen, het verschil  te maken in Nederland!

In de huidige tijd waarin onzekerheden over inkomen, zorg, en veiligheid hoogtij vieren, staat een gedreven en betrokken partij als 50PLUS midden in de samenleving.
50PLUS verdedigt de sociaaleconomische erfenis van onze ouders, en werkt aan behoud en verbetering van onze eigen hedendaagse waarden en normen.