Op de ALV van 17 juni jl. is besloten een partijvernieuwingscommissie te benoemen. De Partijvernieuwingscommissie moet de vereniging klaarmaken voor de toekomst.


Constaterende:

• dat 50PLUS zich in enkele jaren heeft gevestigd als politieke partij met vertegenwoordiging in Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten, Waterschappen en een gemeente;
• dat een aantal leden van de partij het gevoel heeft dat zij onvoldoende gehoord worden binnen de partij;
• dat de potentiële kennis, kunde, vaardigheden en ervaring van de leden beter benut moet worden;
• dat de politieke ideologie van de partij nog tot wasdom moet komen.


Overwegende;

• dat 50PLUS transparanter geleid dient te worden;
• dat de leden het gevoel moeten hebben dat zij de drijvende kracht zijn en bij kunnen dragen tot de groei van de partij;
• dat er binnen 50PLUS een open communicatie hoort te bestaan met respect voor elkaar. Uiteraard met het in kennis stellen van de besturen en met respect voor de bestaande verantwoordelijkheden en ten aanzien van de communicatielijnen;
• dat 50PLUS nog een jonge beweging is nu moet inzetten op een lange termijn visie;
• dat verbreding en verdieping binnen de partij hoogst noodzakelijk is.

De commissie zal in meerderheid bestaan uit leden van 50PLUS en uit een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur (HB) die het HB zelf voorstelt. Gedacht wordt aan ongeveer 7 leden waarvan twee (2) uit het HB. De vertegenwoordiging van het HB kan niet de rol van voorzitter op zich. Nadat de samenstelling van de Partijvernieuwingscommissie is bepaald, zullen de leden van de commissie onderling de taken verdelen en uit hun midden een voorzitter kiezen.


Functie-eisen:

• Minimaal 2 jaar lid van de 50PLUS partij;
• heeft geen politiek vertegenwoordigende functie;
• is een 50PLUS’er in hart en nieren, ongeacht de eigen leeftijd;
• staat voor de beginselverklaring en het partijprogramma;
• heeft zich verdiept in de huidige partij en heeft een duidelijke toekomstvisie;
• is actief in het opbouwen van een relatie met de leden van 50PLUS;
• is een actief lid, aanwezig bij de ALV en bijeenkomsten van 50PLUS ;
• heeft een eenvoudig en voor iedereen te begrijpen taalgebruik;
• is betrouwbaar, dienstbaar en vertrouwenwekkend;
• is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die voor het profiel van 50PLUS relevant en gezichtsbepalend zijn;
• heeft een goed analytisch denkvermogen;
• kan zich snel in kwesties verdiepen en kennis vergaren;
• is verbaal en non-verbaal vaardig;
• is zorgvuldig, transparant en integer;
• is gericht op samenwerking en levert een actieve bijdrage aan het gemeenschappelijk resultaat, ook wanneer dit niet van persoonlijk belang is en kan accepteren dat het eigen idee niet wordt overgenomen;
• is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie;
• is een netwerker;
• heeft bewezen veranderingstrajecten succesvol te initiëren;
• heeft een politieke antenne.

Kandidaten kunnen solliciteren per e-mail tussen 24 juni en 8 juli 2017, inclusief een kort CV en een motivatiebrief van maximaal 200 woorden. Voorts opgave van 2 referenten waar indien gewenst mee gesproken kan worden.

Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. CV’s worden na het afronden van de sollicitatie vernietigd. Het kan zijn dat niet iedere sollicitant wordt uitgenodigd.

De sollicitatiegesprekken zullen vanaf 28 augustus plaatsvinden in Den Haag op het Partijbureau. Reiskosten worden vergoed.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Marianne Fennema: tel. 06 - 46 35 37 08
Jan Kerkhoff: tel. 06 - 51 42 44 34
Theo Heere: tel. 06 - 50 20 64 94