Jan Zoetelief Vierkant SchoongesnedenWat ik het grootste nieuws van deze week vond, vroeg gisteren een journalist aan me. Ik kon een glimlach niet onderdrukken en antwoordde een beetje schalks: ‘Dat we paus Franciscus sinds vandaag aan de zijde van 50PLUS vinden’. Ik zag het vraagteken op het gezicht van de schrijver; hij had het nieuws over de uitspraken van de geestelijk wereldleider duidelijk nog niet gelezen of gehoord. Ik legde hem uit dat de paus vindt dat oudere mensen vroeger met pensioen moeten kunnen gaan, zodat er meer ruimte op de arbeidsmarkt komt voor jongeren.

50PLUS vecht al heel lang tegen het telkens weer verder verhogen van de AOW-leeftijd. Wij vinden dat iedereen ‘gewoon’ weer met 65 jaar met pensioen moet kunnen. “Nu hoor je het ook eens van een ander”, knipoogde ik naar de journalist. “En bepaald niet van de minste…”

Als we het dan toch over de leider van de rooms-katholieke kerk hebben, zou ik ook even een korte preekje willen houden. Over hoe ik wil werken, en met wie. Ook daar werd me laatst naar gevraagd. Ik heb toen geantwoord dat ik graag met iederéén samenwerk, ongeacht herkomst, en op basis van eerlijke en gezonde motieven. Ik wil een partij waar mensen zich op hun gemak voelen, zich gerespecteerd weten en waar mensen zich kunnen ontplooien. Daarbij gebruikmakend van oprechte motieven. Ik wil ook een partij waar mensen een teleurstelling kunnen accepteren en waar het partijbelang boven het eigenbelang wordt gesteld. 

Ik werk mijn leven lang al vanuit het vertrouwen in de medemens; zo heb ik ook mijn kinderen opgevoed. Zonder vertrouwen in de mensen met wie je werkt en leeft bereik je niets. Ook niet bij 50PLUS.


Jan Zoetelief
Voorzitter