Op 17 juni 2017 werd de Algemene Vergadering gehouden. Deze bestond uit een besloten en een openbaar gedeelte. Conform het reglement publiceren we hierbij het conceptverslag van het openbare gedeelte.

[klik hier] voor de notulen.