Democratie meningen vkIn tegenstelling tot een andere relatieve nieuwkomer in het politieke bestel van Nederland is 50PLUS een ledenpartij. Daarvoor is bij de oprichting van 50PLUS heel bewust en weloverwogen gekozen. 50PLUS neemt immers deel aan het democratische proces – op landelijk niveau in de Eerste en Tweede Kamer, in Provinciale Staten en waterschappen en na 21 maart ook in diverse gemeenten – en dan móet je als partij die democratie ook zelf uitstralen. Dus mét leden die op algemene en provinciale vergaderingen meepraten en meebeslissen over bijvoorbeeld organisatorische en partij-inhoudelijke thema’s.

Natuurlijk: met zoveel leden debatteren en besluiten nemen is lang niet altijd gemakkelijk. U moet na een lange ledenvergadering ook wel eens gedacht hebben: ‘Pff, dat was weer een krachttoer’. Maar zouden we het anders willen? Zouden we – net als die partij waar ik in mijn eerste regel op doelde – willen dat alles door één persoon wordt bepaald? Nee toch?! Daarom koester ik de democratische grondslag van 50PLUS, hoe tijdrovend en zwaar het proces soms ook is.

Niet voor de eerste keer staat 50PLUS voor een nieuwe ‘tour de force’. We gaan in 2018 in diverse gemeenten deelnemen aan de plaatselijke verkiezingen. Op verschillende plekken in ons land wordt momenteel vol overgave gewerkt aan verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten. Ik hecht eraan dat ook bij de vaststelling van deze cruciale documenten onze leden worden betrokken. Ik pleit hartstochtelijk voor een proces waarbij het democratische fundament van onze partij zo goed mogelijk wordt geëerbiedigd.

Ik heb er het volste vertrouwen in dat 50PLUS straks trots mag zijn op de uitkomsten van alle inspanningen. Trots op zinnige en verstandige verkiezingsprogramma’s. Trots ook op de kandidaten die voor 50PLUS de verkiezingen ingaan (en winnen). En vooral trots op het proces dat aan dit alles is voorafgegaan!

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS

> Voor meer columns: ga naar de webpagina van Jan Zoetelief

© 18 augustus 2017