Jan Zoetelief WassenaarHet is een traditie in het Haagse dat Tweede Kamerfracties van politieke partijen zich warmdraaien voor het nieuwe parlementaire jaar tijdens een ‘heiweekend’. Een komisch woord eigenlijk: ‘heidag’ of ‘heiweekend’, want in de meeste gevallen is er in geen velden of wegen enige hei te bekennen. Ook bij de fractie van 50PLUS niet: de tweedaagse voorbereidingsbijeenkomst vond plaats in een hotel aan een drukke doorgaande weg in Wassenaar. Tot kilometers in de omtrek was er geen struikje hei te bespeuren. En Wassenaar is ook niet bepaald de prikkelarme omgeving waarop het woordje ‘hei’ in ‘heisessie’ duidt.

Maar ook al zou het heiweekend van onze Tweede Kamerfractie midden op – laten we zeggen – de Ginkelse hei plaatsvinden, dan nog zou het geen prikkelvrije bijeenkomst zijn. Daar is onze achttienkoppige fractieafdeling – vier Kamerleden plus medewerkers – simpelweg veel te dynamisch en energiek voor. Ik mocht op de fractie-tweedaagse een presentatie verzorgen en ik voelde het enthousiasme en de gretigheid van onze volksvertegenwoordigers om iets voor de ouderen in Nederland te betekenen.

Ik werd in Wassenaar zeer positief ontvangen. Er heerste een goede stemming en ik bespeurde de grote wens tot goede samenwerking, afstemming en verbinding met de vereniging waarvan ik voorzitter ben, met respect voor ieders autonomie. Ik vertelde de geïnteresseerde toehoorders dat ik streef naar een fijne sfeer en naar rust in de partij. 50PLUS moet zekerheid en toekomstgerichtheid uitstralen, gebaseerd op doordachte beleidskaders.

Ik vertelde de Tweede Kamerfractie en de medewerkers dat besluitvaardig willen zijn soms ook het nemen van pijnlijke besluiten vergt, maar dat dat altijd in het belang van de continuïteit is. We moeten in mijn ogen groeien van een meer traditionele partij naar een beweging waar men zich thuis en veilig voelt. Iedereen weet wel dat we voor ouderen strijden, maar ik wil langzaamaan de jongeren gaan verbinden. We zijn er voor elke Nederlander, met speciale zorg voor zowel het nu als de verre toekomst!

De uitnodiging die ik als partijvoorzitter kreeg om te komen spreken en luisteren tijdens het ‘heiweekend’ is een schoolvoorbeeld van de optimale samenwerking die ik zelf ook hoog in het vaandel heb. Die samenwerking tussen partijbestuur, de diverse fracties van 50PLUS, het Wetenschappelijk Bureau en leden en kiezers moet leiden tot nóg meer zichtbaarheid en een heldere profilering van waar 50PLUS voor staat!

Jan Zoetelief
Partijvoorzitter 50PLUS

> Voor meer columns: ga naar de webpagina van Jan Zoetelief