Jan Zoetelief in NijmegenVeel in het leven draait om waardigheid. Wie met opgeheven hoofd zijn of haar leven kan leiden, leeft gezonder, is gelukkiger en kan tegenslagen gemakkelijker aan. Omdat waardigheid een hoofdrol speelt in het leven, is het meteen één van de belangrijkste thema’s in de politiek. Als we het hebben over het kunnen leven van een uitkering en over het sociaal minimum, dan hebben we het over waardigheid. Ook als er gedebatteerd wordt over het eigen risico en de zorgpremie niet meer kunnen betalen, hebben we het over waardigheid. Gaat de discussie over voltooid leven of over hospices en palliatieve zorg: idem, waardigheid!

Veel draait om waardigheid en ik schrok daarom van de laatste gegevens die verzameld zijn door G32, het netwerk van 38 grote en middelgrote Nederlandse steden. Ik las dat bijna de helft van de werkende bevolking in de financiële problemen zit. De inkomsten zijn te laag, de vaste lasten worden steeds hoger. Huren stijgen steeds verder, boodschappen worden duurder, zorgkosten nemen niet af, belastingen gaan omhoog en ga zo maar door.

De financiële problemen leiden steeds vaker tot schulden en armoede. En dat heeft dan weer effect op de gezondheid van mensen: wie kampt met problematische schulden kampt ook vaak met rugpijn, overgewicht, depressies en stress. De vicieuze cirkel is rond en de problemen stapelen zich op.

Geen wonder dus dat het in de politiek vaak over deze thema’s gaat. Alles komt samen in dat begrip ‘waardigheid’. Ik vind het geweldig om te zien dat 50PLUS zich daarvoor juist bijzonder inzet en sterk maakt. Onze politici pleiten voor geïndexeerde AOW en pensioenen, om waardig van de ‘oude dag’ te kunnen genieten. Ze vragen om onderzoek naar de hoogte van het sociale minimum om hen die niet meer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces in waardigheid te laten leven. Ze staan op tegen nutteloze sollicitatieverplichtingen, tegen mensonwaardige regels en praktijken in de zorg en pleiten voor waardig afscheid nemen en sterven.

Strijden voor waardigheid dwingt respect af. Voor 50PLUS. Van mij.

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS