Foto Familie Algemene beschouwingen website vkHet was vuurwerk van onze fractie in de Tweede Kamer deze week. Aan het begin van de week was Martin van Rooijen héél fel bij het wetgevingsoverleg over het belastingplan 2018. Wellicht hebt u het gezien: ons Kamerlid legde de nieuwe staatssecretaris van Financiën Menno Snel het vuur aan de schenen over de afschaffing van de wet Hillen. Eerder al doopte Van Rooijen deze maatregel die alle eigenaren van een huis met een (bijna) afgeloste hypotheek geld gaat kosten om tot ‘de aflosboete’. Dat woord kreeg vleugels: iedereen heeft het nu over ‘de aflosboete’, waar mensen terecht verontwaardigd over zijn. Want wie zijn hypotheek keurig heeft afbetaald wordt straks gestraft in plaats van beloond. Prachtig om Martin van Rooijen zo gedreven en vol passie te zien strijden voor de miljoen mensen – en meer dan 500.000 ouderen – die hier de dupe van worden!

Niet alleen Martin zorgde deze week voor een spetterend optreden, de hele fractie leverde vuurwerk. Want het waren algemene beschouwingen, die weliswaar door fractievoorzitter Henk Krol werden aangevoerd, maar door de hele fractie werden voorbereid. Henk had een heel bijzondere vorm gekozen om de plannen van ons nieuwe kabinet aan de kaak te stellen: hij had een Brabantse familie van vijf generaties (foto) uitgenodigd op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Hij besprak ieder van hun problemen en liet zo de kersverse bewindslieden klip en klaar zien wat hun beleid voor gevolgen heeft voor de gewone Nederlander, waar Mark Rutte het zo graag over heeft.

Henk vertelde dat betovergrootmoeder Nelleke (81) moet rondkomen van alleen AOW en na aftrek van vaste lasten amper 150 euro per maand overhoudt om van te eten. Op de tribune zat woensdag ook overgrootmoeder Annelies (60) die graag nog wil werken maar als oudere werkzoekende nergens aan de bak komt. Henk vertelde ook over haar partner Ben (56) die na 42 jaar werken in de bouw lichamelijk vrijwel óp is, maar ondanks zijn chronische rug- en knieklachten door de verhoging van de AOW-leeftijd nog tot zijn 68e verjaardag moet doorwerken.

Henk schetste de situatie van Patricia (43) die door een burn-out in de bijstand zit en tijdelijke huisvesting heeft in ‘een vreselijke junkenbuurt’. Haar dochter Bennita (23) is de moeder van Gerlicia. Zij en haar vriend werken keihard – als verkoopster en als kok – om rond te kunnen komen en een studieschuld van 7000 euro af te kunnen betalen.

Vijf generaties, elk met hun eigen problemen, die er met het beleid van dit nieuwe kabinet niet op vooruit gaan. 50PLUS liet dat bij de algemene beschouwingen van deze week haarfijn zien. Chapeau voor dit vuurwerk, voor deze heldere blik op de voor oud en jong vaak desastreuze plannen van deze nieuwe regering. In een week als deze ben ik extra trots de partijvoorzitter van 50PLUS te mogen zijn!

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS

P.S. Wilt u ook meepraten over de actuele onderwerpen die in de politiek spelen? Over thema’s als pensioen, sociale zekerheid, de arbeidsmarkt, gezondheidszorg, belastingen en veiligheid? Dat kan op onze algemene vergadering op 11 november! Lees meer hier