Waterschapsfractie vrijdag 6 oktober 2017

Na de Waterschapsverkiezingen in 2015 is binnen 50PLUS een werkgroep gevormd die het  landelijk overleg coördineert van de gekozen bestuurders van 50PLUS in de waterschappen. De werkgroep bestaat uit Jan Opschoor (voorzitter), Nelleke de Jong, Jan Fonhof, Chris Spooren, Gerard Meuwesse en Theun Wiersma (vertegenwoordiger van het hoofdbestuur).

Het doel van de werkgroep is het samenbrengen van de waterschapsbestuurders van 50PLUS om onder andere waterexpertise en ervaringen te delen, informatie op te halen, de volgende verkiezingen voor te bereiden (denk aan het programma) en in samenspraak – gevraagd en ongevraagd – adviezen te geven aangaande waterschapszaken aan Corrie van Brenk die in de Tweede Kamerfractie van 50PLUS de portefeuille ‘water’ heeft. Dit laatste heeft al geleid tot succes: een in samenwerking opgestelde motie van 50PLUS werd met ruime steun aangenomen in de Tweede Kamer (Motie 27 625 Waterbeleid Nr. 392; heeft betrekking op de betere inzet van Waterschappen op het vlak van de circulaire economie en het wegnemen van belemmeringen).

Na de geslaagde bijeenkomst van alle 50PLUS Waterschapsbestuurders op 27 oktober in het Tweede Kamergebouw in Den Haag richt de werkgroep zich nu op voorbereiding van de eerste bijeenkomst van 2018. Die staat gepland voor 13 april. Op de agenda staan onderwerpen als klimaatadaptatie (o.a. Deltaplan tegen wateroverlast), energieneutraliteit van de Waterschappen en circulariteit (denk daarbij aan gebruik van uit rioolwater gewonnen grondstoffen; gas/elektriciteit, struviet). De werkgroep gaat zich vervolgens verder voorbereiden op de nieuwe verkiezingen voor de Waterschappen in 2019. Die zullen weer gelijktijdig gehouden worden met de Provinciale Statenverkiezingen.

Op de foto staan de leden van de werkgroep; Gerard Meuwesse ontbreekt

© 9 november 2017