Voetgangerslicht Groen Foto pat herman FreeImagesAls voorzitter van een landelijke politieke partij zie ik dat vernieuwingen niet vanzelf gaan. Ik zie het niet alleen, ik ervaar het dagelijks: veranderingen in een grote politieke vereniging zijn niet eenvoudig, zeker niet aan de vooravond van verkiezingen.

Over 15 weken zijn er gemeenteraadsverkiezingen en 50PLUS doet voor het eerst in een twintigtal gemeenten – waaronder enkele grote – mee. De verantwoordelijkheid om dit proces in goede banen te leiden moet niet onderschat worden. In heel het land hebben veel betrokken mensen het initiatief genomen om met 50PLUS mee te doen aan die verkiezingen op 21 maart. Het hoofdbestuur had de taak om – samen met het dagelijks bestuur en het partijbureau – verantwoorde keuzes te maken. Daarbij kwam niet alleen discipline om de hoek kijken, maar ook tot het einde blijven luisteren, afspraken respecteren, omgaan met verwachtingen en koers houden.

Veel initiatiefnemers vinden het moeilijk te aanvaarden dat zij werden afgewezen en waarom dat was. Heel begrijpelijk. Maar bij goed besturen komt zo ontzettend veel kijken waarop vooraf geselecteerd moet worden. Goed besturen is de kwaliteiten inschatten van individuen, is teamplaying, is over verstand van zaken en wijsheid beschikken, is eigenbelang van partijbelang kunnen scheiden en belang van de kiezer en het landsbelang als prioriteit kunnen stellen.

Goed besturen heeft ook te maken met gedrag en houding, met omgang met de buitenwereld waaronder de media, met voorbeeldgedrag en ook onbesproken gedrag en met politiek en bestuurlijk inzicht. Al deze factoren moeten meegewogen worden bij het maken van een verantwoorde keuze. En dan komt daar nog eens het dringende verzoek van de overheid bij om rekening te houden met reële risico’s van infiltratie uit de onderwereld.

Al deze omstandigheden, al die plusjes en minnen leiden uiteindelijk tot een totale inschatting of deelname succesvol zal zijn en verantwoord is. En pas dan gaat het verkeerslicht op groen. Of op rood. Bij groen roept dat blijdschap en enthousiasme op. Bij rood teleurstelling en soms zelfs weerstand. Zoals gezegd: begrijpelijk. Maar de keuzes moeten wel gemaakt worden en dat is voorwaar geen gemakkelijke opgave. Toch is het gelukt. Ik ben verheugd op deze nieuwe stap voorwaarts en ben er van overtuigd dat het stoplicht een volgende keer weer voor veel meer initiatiefnemers op groen zal springen!

Jan Zoetelief
Partijvoorzitter

> Meer columns van Jan Zoetelief

© 8 december 2017