Jan Zoetelief 2 lores Foto Geert van TolGoede gezondheid draagt bij aan geluk. Als je jong bent en door het leven huppelt, sta je daar niet zo bij stil. Maar kom je plots met een fikse griep op bed te liggen dan realiseer je je: er gaat níets boven gezondheid. En word je ouder en komen de gebreken, dan besef je dat des te meer.

Marktwerking, winstoogmerk, maar ook de dure reclamecampagnes in combinatie met de alsmaar voortdurende efficiency-bezuinigingen maken de werkdruk voor zorgverleners onhoudbaar. Wie noodgedwongen leunt op of zelfs afhankelijk is van zorg ervaart dat de kwaliteit achteruitgaat. Ons Kamerlid Léonie Sazias verwoordde het deze week bij het begrotingsdebat van VWS heel treffend: “50PLUS wil de kosten van de zorg in de hand houden door het ‘weglekken’ van geld aan te pakken. Zorggeld moet zorggeld blijven!” Om die reden ook pleiten de 50PLUS-fracties in Tweede Kamer en Senaat met verve voor een nieuw zorgstelsel waarin de huidige rol van zorgverzekeraars wordt beëindigd, het ‘Ziekenfonds 2.0’.

Ook, en misschien wel vooral, op gemeentelijk niveau is een wereld te winnen. Zo wil 50PLUS dat huisartsen kleinere praktijken krijgen zodat ze meer tijd kunnen nemen voor een consult. “Dan daalt het aantal doorverwijzingen naar een medisch specialist aanzienlijk, blijkt uit een proef van zorgverzekeraar VGZ”, hield Léonie de minister voor. “Iedereen wordt daar gelukkiger van, patiënt én arts! En het zou een flinke besparing kunnen opleveren.” 50PLUS wil ook dat wijkverpleging, buurtzorg en mantelzorgers meer aandacht en betere ondersteuning krijgen.

Daarnaast is het 50PLUS een doorn in het oog dat het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen. In opdracht van o.a. KBO-PCOB heeft Regioplan daar onderzoek naar verricht. Enkele conclusies zijn dat de jaarlijks te betalen lokale lasten per gemeente flink uiteen kunnen lopen, dat het verschil in maximale eigen bijdrage voor de WMO tussen de duurste en de goedkoopste gemeente liefst ruim 500 euro is en dat het verschil in gemeentelijke woonlasten, waterschapslasten en motorrijtuigenbelasting per jaar kan oplopen tot bijna 380 euro. Ook hierover sprak Léonie Sazias dinsdag het kabinet aan: “50PLUS heeft al vaker aangegeven dat we de verschillen tussen de gemeenten te groot vinden en dat er meer landelijke richtlijnen moeten zijn. Het kan soms echt uitmaken als je 5 kilometer verderop woont…!”

Wat voor ouderen opgaat is bijna ook altijd van toepassing op jongeren. Als 50PLUS strijdt voor een goed pensioen dan is dat óók voor jongeren van belang. Als wij opkomen voor goede en betaalbare zorg maken we ons niet alleen sterk voor ouderen maar voor álle Nederlanders die zorg nodig hebben. Wanneer wij aangeven dat het wat financiële lusten en lasten betreft niet mag uitmaken in welke gemeente je woont en voor landelijke richtlijnen zijn, is dat ook goed voor jonge gezinnen. En als wij pleiten voor meer voorzieningen in de wijken, profiteren ouderen daarvan, maar ook anderen. Bijvoorbeeld kinderen.

In Nederland leven 378.000 kinderen in armoede. Uit een rapport van De Kinderombudsman blijkt dat de directe leefomgeving en lokale buurtvoorzieningen een belangrijke rol spelen in het levensgeluk van kinderen in armoede. De Kinderombudsman roept gemeenten op om daarin te investeren. In het rapport staat ook de aanbeveling de verschillen tussen gemeenten te verkleinen zodat voorzieningen goed aansluiten op de behoeften van kinderen en jongeren, en dat iederéén die het nodig heeft hier aanspraak op moet kunnen maken. Kijk, daar is het weer: als je opkomt voor een specifieke doelgroep – zoals De Kinderombudsman – dan sluit je daarmee niet per definitie andere groepen uit. Integendeel!

Dat geldt voor De Kinderombudsman evenzeer als voor 50PLUS. De wensen van 50PLUS voor een veiligere, groenere en duurzame gemeente zijn niet alleen goed voor ouderen, maar voor iederéén. Onze aanpak van armoede, het ondersteunen van minima en knokken voor koopkracht is voor iedereen die moeite heeft de eindjes aan elkaar te knopen van belang. 50PLUS is pleitbezorger voor ouderen en vergeet de jongeren daarbij niet. Ook niet bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. We kiezen voor samenhang en gemeenschap, en een Nederland waarin het geen verschil zou mogen uitmaken waar je woont.

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS

> Meer columns van Jan Zoetelief

© 15 december 2017