Met enige regelmaat melden media over infiltratie van de ‘onderwereld’ in de lokale politiek. 

Een ernstig probleem dat het vertrouwen van burgers in hun overheid aantast en een goed bestuur ondermijnt.  Het ministerie van BZK adviseert partijen hierop waakzaam te zijn, de nodige waarborgen in selectieprocedures op te nemen en noemt De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) als een voorbeeld hiervan.

De 50PLUS-bestuurders nemen hun eigen verantwoordelijkheid  uitermate serieus.  De 50PLUS kandidaten GR2018 moeten uw vertrouwen kunnen genieten om als volksvertegenwoordiger bij te dragen aan een beter bestuur in uw gemeente.  50PLUS doet er alles aan om dat vertrouwen waard te zijn!  Om die reden worden de kandidaten van 50PLUS aan de GR2018 uitvoerig gescreend en dienen zij een VOG te overleggen.