Ster goud JZHet einde van het jaar nadert met rasse schreden. Altijd een moment om even terug te blikken, om meteen daarna verwachtingsvol vooruit te kijken naar wat het nieuwe jaar voor ons in petto heeft.

Terugkijkend zie ik een jaar waarin voor 50PLUS ontzettend veel gebeurd is en veel werk is verzet. Teveel om op te noemen eigenlijk. Maar een paar gebeurtenissen wil ik toch memoreren. 2017 is het jaar waarin onze vertegenwoordiging in de Tweede Kamer verviervoudigde. We gingen van één naar vier zetels en we mogen constateren dat die bezet worden door vier kanjers van Kamerleden die bewondering en alom waardering afdwingen door hun kundige en strijdbare inbreng en hun uitzonderlijke inzet.

2017 is ook het jaar waarin we de opmars maakten naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Ook daarvoor is een formidabele inzet geleverd. Door onze medewerkers op het partijkantoor, door leden van hoofd- en dagelijks bestuur, door vrijwilligers in alle provincies en door zeer betrokken leden in tientallen gemeentes. Die enorme inzet zal zich op 21 maart gaan uitbetalen, daarvan ben ik overtuigd!

Ik kan over 2017 nog zoveel meer vertellen, maar ik hield u gedurende het afgelopen jaar natuurlijk al op de hoogte in mijn wekelijkse column. Lees ze nog eens na; ze geven een mooi en volledig beeld van waar we ons binnen 50PLUS in het voorbije jaar mee bezighielden.

2018 lonkt en we zien nu al spannende uitdagingen op ons afkomen. Met als vroeg – en vast niet enig – hoogtepunt de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor in januari de campagne van start gaat. Ook spannend wordt het raadgevend referendum over de aflosboete dat we op de grens van 2017 en 2018 lanceren. Daarvoor is hulp van u allemaal wenselijk en zelfs noodzakelijk om het te laten slagen! Op stopaflosboete.nl leest u er meer over!

U ziet het: 2018 wordt ook weer een jaar vol kansen. Voor 50PLUS, maar naar ik hoop ook voor u persoonlijk. Tijdens de weken rond kerst en de jaarwisseling zal het accent zoals gebruikelijk liggen op bezinning en reflectie. Ik wens u toe dat u daar de tijd voor kunt vinden. En dat u mag genieten van extra aandacht voor elkaar, voor familie en geliefden.

Ik wens alle leden van 50PLUS, vertegenwoordigers van 50PLUS in besturen, gemeenteraden, waterschappen, Provinciale Staten, Eerste en Tweede Kamer en alle lezers van deze column van harte fijne kerstdagen en een kansrijk en vooral gezond 2018!

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS

> Meer columns van Jan Zoetelief

© 22 december 2017