Wat ik had willen zeggen


Beste partijgenoten,

Op de Algemene Ledenvergadering van 21 maart in Hoofddorp had ik graag, terugkijkend op inmiddels bijna twee jaar voorzitterschap en aan de vooravond van nieuwe verkiezingen, een paar ervaringen, indrukken en wensen met u willen delen. Om welbekende redenen is dat niet mogelijk. Ik doe het daarom maar per mail. Hier en daar laat ik mijn gevoelens de vrije loop. Ook een voorzitter hoeft zich niet altijd in te houden.

Moeilijke tijden
Het coronavirus beheerst en ontregelt alles, ook 50PLUS. Dit is niet de tijd voor politiek opportunisme en verdeeldheid. Deze toestand vraagt om sociaal gedrag, verbondenheid en zorg voor elkaar. De eerste tekenen stemden mij niet positief. Dat PVV en FvD vooraan stonden om de voortreffelijke toespraak van minister-president Rutte op 16 maart van negatief commentaar te voorzien vond ik jammer. Maar ook het horkerige en egocentrische gedrag van supermarktklanten liet zien dat de handen ineen slaan in moeilijke tijden geen vanzelfsprekendheid is. Ik ben blij dat onze partijleider Henk Krol in woord en daad iets anders uitstraalde. Maar ook het hartverwarmende nationale applaus voor de werkers in de gezondheidszorg biedt hoop dat het uiteindelijk wel goed zit met ons sociale gevoel.

De Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van 50PLUS kon uiteraard niet anders dan de Algemene Ledenvergadering van 21 maart in Hoofddorp afblazen en uitstellen naar 23 mei. Of die dan wel doorgang kan vinden weet niemand. In onze scenario’s is uitstel niet uitgesloten.

Regeren is vooruitzien. Wij moeten dus nadenken over oplossingen om de stagnerende besluitvorming in de partij vlot te trekken. Een van de belangrijkste kwesties die op de ALV van 21 maart geregeld had moeten worden is de benoeming van voorzitters van de Verkiezingsprogrammacommissie en de Selectiecommissie die het bestuur moet adviseren over de geschiktheid van Kamerkandidaten en de lijstvolgorde. Dat kan niet eindeloos wachten. Er komen verkiezingen aan en 50PLUS moet er op tijd klaar voor zijn. Op tijd is niet op het laatste moment. Het hele proces zal gerekend vanaf de start van de commissies nog vele maanden in beslag nemen. Rekening houdend met de zomervakantie en noodzakelijke voorbereidingstijd voor de campagne kan dit dus niet uitgesteld worden tot 23 mei. Waarom zouden we ook nodeloos maanden tijd verliezen als een oplossing mogelijk is? 

Digitale oplossing
Die oplossing ligt in de manier die momenteel overal wordt gehanteerd om Nederland draaiende te houden: digitale faciliteiten, aangevuld waar nodig met postale communicatie. Het  bestuur bereidt zich hierop voor. Dit biedt bovendien het grote voordeel dat ALLE leden kunnen meedoen en niet alleen degenen die naar de Algemene Ledenvergadering kunnen komen. Partijdemocratie in optima forma! Iedereen blij, zou je denken.

50PLUS oude stijl
Dat het bestuur hierover nadacht was nog niet bekend geworden of daar stak het oude 50PLUS-virus weer de kop op. Het virus dat zegt: bezwaar dit, bezwaar dat, kan niet, mag niet, statuten, reglementen, artikel zus en zo, klachten, juridische  stappen, kort geding. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het is rondgegaan in de welbekende besloten appgroepjes en ander geheim beraad. Want het aantal klagers dat dit openlijk en rechtstreeks aan het bestuur meldt kan ik tellen op de vingers van één hand. En dan houd ik ook nog een paar vingers over.
Ik zal het eens in gewone mensentaal zeggen: het bestuur baalt van dit gedrag. In plaats van de handen ineen te slaan en constructief en ondersteunend samen met ons naar oplossingen te zoeken, krijgen we dit. Op de ouderwetse manier: achter het bestuur om, in het roddel- en achterklapcircuit. Het is 50PLUS oude stijl waarvan ik zo hoopte dat we die achter ons hadden gelaten. Tien zetels in de peilingen, een positieve pers, een sterk verbeterd imago, een lijsttrekker die met steun van 89% van de leden bij acclamatie is gekozen, uitzicht op regeringsverantwoordelijkheid, invloed en macht. En dan nog niet de handen ineen. Daar word ik niet blij van. En u denk ik ook niet.

Drie of zeven bestuursleden?
Het bestuur, momenteel drie zowat dag en nacht voor de partij werkende vrijwilligers, gaat intussen gewoon door. Uiteraard op een verantwoorde manier met inachtneming van de spelregels van het verenigingsrecht. Wij doen het altijd met 100% inzet en meestal met plezier, maar er zijn momenten…

Zo wordt in voornoemde appgroepjes en andere circuits ook gemopperd dat het bestuur nog steeds niet is aangevuld met nieuwe leden. Dikwijls wordt eraan toegevoegd dat dit de wens, zo niet de opzet van de voorzitter is omdat hij ‘de partij naar zijn hand wil zetten’ en dus geen behoefte aan pottenkijkers zou hebben. Zoiets vernemen we zelden rechtstreeks, altijd via de klassieke route.

Ik zal er maar om lachen. Kennelijk is men vergeten dat op de ALV van 1 december 2018 is besloten dat eerst de statutenwijziging zou plaatsvinden en daarna de werving van nieuwe bestuursleden. De statutenwijziging kreeg op 14 december jl. de zegen van de ALV. Toen moest de notaris aan het werk. Dat is klaar. Vervolgens dienden de vacatures opengesteld te worden, waarna de werving kon beginnen. Is ook gebeurd. Dan volgen selectiegesprekken en uiteindelijk een voordracht aan de ALV. Daarvoor gelden termijnen. 21 maart was daardoor onhaalbaar. Wie vindt het nou prettig om met z’n drieën onbezoldigd zoveel werk te doen dat eigenlijk door zeven moet worden gedaan? Ik zou zeggen: doe ons eens een bos bloemen, een mooie fles wijn en een lekkere taart!

Waar 50PLUS naartoe moet
Dat ik ‘de partij naar mijn hand wil zetten’ is overigens waar. Bij mijn aantreden twee jaar geleden en ook daarna heb ik gezegd wat die hand is en waar ik vind dat 50PLUS naartoe moet. Naar een vereniging waar onderlinge loyaliteit, professionaliteit, integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel voorop staan en roddel en ruzie niet meer worden geaccepteerd. Naar een partij waar levendige inhoudelijke debatten de overhand hebben boven oeverloos gekissebis over statuten en huishoudelijk reglement. Naar een partij die er is voor de mensen die snakken naar een beter pensioen, betaalbare zorg, een ander woonbeleid en bestrijding van leeftijdsdiscriminatie en niet voor opportunisten en baantjesjagers. Een partij die het chagrijn van zich afschudt, waar gelachen wordt en op tijd een borrel gedronken. Met deze inzet ben ik voorzitter geworden en daar ga ik op volle kracht mee door, met hulp en steun van mijn collega’s, de partijleider en vele anderen in 50PLUS. We gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet!

Tot slot
Ik wens u heel veel sterkte om deze nare tijd goed door te komen. Hulde voor alle vrijwilligers en professionals die de meest kwetsbaren helpen om niet in moeilijkheden te raken. Moeilijke tijden halen ook het beste in mensen naar boven.

Geert Dales
Voorzitter Hoofdbestuur 50PLUS

E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


© 18 maart 2020