De complete schrijvende pers en de vele microfoons en camera’s werden volledig verrast. Niemand van de goed geïnformeerde journalisten had ook maar enig vermoeden wie de kandidaat zou zijn die als lijsttrekker door het Hoofdbestuur van 50PLUS zou worden voorgedragen. Dat bleek niemand minder dan ANBO-directeur Liane den Haan (52) te zijn.

Liane den Haan tijdens de persconferentie op 17 augustus 2020

Op de unieke live op televisie uitgezonden persconferentie toonde zij haar dossierkennis en beantwoordde ze slagvaardig de vaak lastige vragen. Een sterke keuze gaven, enkele journalisten na afloop als hun mening.

Nieuw hoofdbestuur toont snelle aanpak

Het nieuwe Hoofdbestuur werd op 1 augustus door de Algemene Ledenvergadering gekozen. Nog dezelfde dag werd er kennisgemaakt en werd er een bestuursvergadering met besluiten gehouden. De kandidaatstelling voor het lijsttrekkerschap werd geopend en afgesloten op 15 augustus. Het Dagelijks Bestuur vergaderde en hield gesprekken op zondag 16 augustus. Het Hoofdbestuur op maandagmorgen 17 augustus. Er waren veertien sollicitanten. Niet iedereen voldeed aan de profieleisen zoals bekend zijn bij de landelijke kiezers en media. De vier die werden uitgekozen voor gesprekken waren alle vrouw: naast Liane den Haan Tweede Kamerfractievoorzitter Corrie van Brenk, vicevoorzitter Léonie Sazias en het succesvolle Rotterdamse raadslid Ellen Verkoelen.

Het Hoofdbestuur besloot met waardering voor alle kandidaten de ANBO-directeur Liane den Haan aan te bevelen als lijsttrekker. Op de persconferentie verklaarde zij dat ze zich voor 100% wil inzetten voor 50PLUS. Ze legde uit dat in haar belangenbehartigersfunctie zij geen lid van een politieke partij kon zijn. Maar zij koos toch voor 50PLUS als enige partij. Conform artikel 4 i van de Statuten heeft het DB haar ontheffing verleend van het vereiste één jaar lid te moeten zijn. 50PLUS-voorzitter Jan Nagel benadrukte dat het gaat om een voordracht en dat de leden op 3 oktober de lijsttrekker kiezen.

Vele reacties

Op de persconferentie werd druk gereageerd. Iedereen had het live op de televisie kunnen meebeleven. Medekandidaten Ellen Verkoelen en Léonie Sazias verklaarden voor de Rijnmond-microfoon en de NOS-camera’s enthousiast te zijn over de voordracht. Fractievoorzitter Corrie van Brenk kondigde aan de strijd te zullen aangaan op 3 oktober. De media toonde veel belangstelling en er kwamen interviews op de radio en televisie o.a. in de talkshow Op1. Het Hoofdbestuur meent dat 50PLUS door deze vele publiciteit de weg omhoog terug kan vinden.

Martin van Rooijen trok zich eerder terug

Op de dag van het uit de partij stappen van Henk Krol is een beroep gedaan op Martin van Rooijen lijsttrekker te worden. Martin heeft vorig jaar, mede gezien zijn leeftijd (78), weer bewust gekozen voor de Eerste Kamer, om zich daar vooral met zijn grote deskundigheid op het gebied van pensioenen en van belastingen in te kunnen zetten voor de belangen van de kiezers van 50PLUS en van alle andere ouderen in ons land.1

Toen hem werd gevraagd om kandidaat-lijsttrekker te zijn voor 50PLUS voor de Tweede Kamer heeft hij dit grondig overwogen, maar toch ‘neen’ gezegd om de reden hierboven. Hij heeft zijn besluit niet eerder dan vandaag openbaar gemaakt om het bestuur van 50PLUS de gelegenheid te geven in alle rust de verkiezing voor een lijsttrekker voor te bereiden.

© 17 augustus 2020