George LernoutHet Hoofdbestuur van 50PLUS heeft een nieuwe kandidaat voorgedragen als voorzitter selectiecommissie Tweede Kamerlijst. Het is George Lernout, de huidige voorzitter van de Adviesraad.

Al eerder liet het HB weten de kandidatuur van de enige overgebleven kandidaat Peter Pont onacceptabel te vinden.

Besluit 1

Het HB heeft eerder uitgelegd waarom de kandidatuur van Peter Pont afgevoerd dient te worden.

Dit staat los van de persoon. Zowel uit integriteitsoverwegingen als schadelijke publiciteit (de politieke partijen liggen op dit punt onder een vergrootglas), is het principieel onaanvaardbaar dat een selectievoorzitter (of lid) geld ontvangen heeft van enkele kandidaten. Dit kan de onafhankelijkheid van de voorzitter in het geding brengen.

De Ledenvergadering zal gevraagd worden met dit principiële standpunt in te stemmen.

Besluit 2

Indien de leden instemmen met dit besluit is er op dat moment geen kandidaat-voorzitter selectiecommissie Tweede Kamerlijst. Afgezien van het feit dat alle leden eerder de mogelijkheid hebben gehad zich voor deze functie kandidaat te stellen, ontbreekt nu de tijd om de procedure te heropenen. De gehele procedure kandidaatstelling zou daarmee gevaar kunnen lopen.

In situaties waarin niet is voorzien dient het HB te kunnen handelen, zie ook artikel 9.1 HHR.

Het HB draagt George Lernout (foto) als kandidaat-voorzitter voor. George heeft samen met initiatiefnemer Willem Willemse de afdeling Zeeland verder op poten gezet en is anno nu een waardevol Statenlid.

Hij heeft als voorzitter van de Adviesraad bewezen een bindende figuur te zijn en kent uit die functie de partij en zijn leden bijzonder goed.

De ledenvergadering zal gevraagd worden met dit voorstel in te stemmen.

© 4 september 2020