Wiebes

 

50PLUS in de Tweede Kamer wil nog voor vanavond, dinsdag 10 november, over koopkrachtherstel voor ouderen praten met staatssecretaris Wiebes van Financiën. Politiek leider Henk Krol heeft hiervoor een dringend beroep op Wiebes gedaan.


Dinsdagavond debatteert de Tweede Kamer over het Belastingplan 2016 van het kabinet. Nog voor dit debat wil Krol met Wiebes spreken. Het onderwerp is de koopkracht voor ouderen die de afgelopen jaren fors is achtergebleven.

 

50PLUS constateert in het Belastingplan drie belangrijke manco’s: er is géén sprake van een fundamentele belastingherziening; géén sprake van evenwichtige koopkrachteffecten, met name voor ouderen; géén sprake van een substantieel eenvoudiger, laat staan voor de burger begrijpelijker stelsel.

 

Vorige week maandag heeft de staatssecretaris aangegeven dat hij de intentie had  ‘iedereen tevreden te stellen’, zonder de illusie te hebben dat iedereen ‘totaal gelukkig wordt’. In een brief van vrijdag wordt aan het begin nog eens benadrukt dat verschillende politieke wensen op tafel zijn gelegd waarvan de ‘vervulling kan bijdragen’ aan het draagvlak voor het belastingplan.

 

Nu het ernaar uitziet dat de staatssecretaris niet tot overeenstemming komt met de partijen die hem in de Eerste Kamer aan een meerderheid kunnen helpen, zijn de drie 50PLUS-Kamerleden (Henk Krol en de senatoren Jan Nagel en Martin van Rooijen) bereid tot een gesprek met staatssecretaris Wiebes. Koopkrachtherstel van ouderen is voor 50PLUS daarbij het belangrijkste aandachtspunt. In de huidige plannen gaan immers 39% van de gepensioneerden er nog steeds op achteruit.