Als de enige partij die écht voor ouderen opkomt presenteert 50PLUS zijn verkiezingsprogramma 2017-2021 in 50PLUS PUNTEN. 50PLUS vindt het volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar dat andere politieke partijen opeens belangstelling voor ouderen hebben nu Tweede Kamerverkiezingen naderen.

50PLUS heeft een totaalprogramma dat aandacht schenkt aan alle facetten van de samenleving. Kort en overzichtelijk. De groene partijen leggen het accent op het milieu, de VVD komt vooral op voor de hogere inkomens en de Partij voor de Dieren let vooral op het welzijn van de dieren.  50PLUS legt in dit programma terecht de nadruk op de 50-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd. Zij hebben alle reden om hun toekomst, met nog een keer een kabinet zonder 50PLUS, met angst en beven tegemoet te zien.

Ouderen ongenadig hard gepakt

De ouderen zijn de afgelopen jaren ongenadig hard gepakt door de VVD, PvdA, GroenLinks, Christen Unie en D66. Het zijn partijen die - nu de verkiezingen naderen - opeens belangstelling voor de ouderen hebben. Volstrekt ongeloofwaardig en onbetrouwbaar!

Ouderen zijn de afgelopen jaren beroofd van hun beloofde pensioen. Geen indexeringen en zelfs kortingen. En als er niets gebeurt gaat dat de komende jaren nog eens flink verder. Terwijl de pensioenkassen stevig gevuld werden. De verhoging van de AOW-leeftijd is een groot debacle. Tienduizend ouderen kwamen onnodig in een uitkering terecht en waren volstrekt kansloos op de arbeidsmarkt. Velen kwamen of komen straks in financiële moeilijkheden doordat ze in een AOW-gat vallen. De ingreep van dit kabinet op de zorg voor ouderen thuis is een grote schande: het ultieme bewijs dat ouderen de sluitpost zijn van asociaal kabinetsbeleid.


We pakken ze terug!

De 50-plusser vreest voor zijn financiële toekomst als VVD, PvdA, GroenLinks, Christen Unie en D66 het ook na de komende Tweede Kamerverkiezingen voor het zeggen houden. De 50-plussers zijn enorm gepakt door de gevestigde partijen maar wat die kunnen, kunnen wij beter. De datum waarop deze partijen teruggepakt kunnen worden nadert zeer snel. En het kan door niet meer te stemmen op partijen die lak hebben aan ouderen maar door te stemmen op 50PLUS. De enige partij die echt voor de ouderen opkomt.  Kortom: we pakken ze terug op 15 maart!

15 belangrijke PLUS PUNTEN

1. De AOW-leeftijd terug naar 65 jaar.

2. Het huidige pensioenstelsel blijft behouden. Pensioenroof wordt gestopt: géén kortingen van de pensioenen, wél indexeren!

3. Stop het gesol met de thuiszorg! Meer erkenning en geld voor medewerkers in de thuiszorg. Stop alle bezuinigingen op de zorg voor ouderen.

4. Er moet een stimuleringspakket komen om oudere werknemers aan het werk te krijgen én te houden.

5. Koopkracht van ouderen wordt hersteld en houdt in de toekomst gelijke tred met die van werkenden.

6. Afschaffing van de erfbelasting.

7. Het eigen risico wordt afgeschaft. Een eerste stap kan een verlaging naar maximaal € 200,- zijn. Einde aan de marktwerking in de zorg. Macht en kosten van de zorgverzekeraars terugdringen.

8. WC’s in alle treinen.

9. Ouderen reizen buiten de spits voordelig met het openbaar vervoer. Op elk perron en bij elke halte komen er zitplaatsen voor ouderen.

10. Er komen meer politiebureaus en wijkagenten.

11. 50PLUS is kritisch voorstander van deelname aan de EU en van de euro, maar wil niet dat Nederland opdraait voor wanbeleid en tekorten van andere landen.

12. Streng maar rechtvaardig vluchtelingenbeleid. Economische vluchtelingen worden teruggestuurd en grenzen worden beter bewaakt.

13. Het Nederlandse paspoort wordt aan nieuwkomers pas verstrekt na een verblijfstermijn van tien jaar. Voorwaarden: een gemeentelijk ‘bewijs van goed gedrag’, volledige beheersing van de Nederlandse taal en een af te leggen verklaring over de Grondwet.

14. 50PLUS is tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal.

15. Gemeentelijke coaches helpen ouderen met internet, administratie en alfabetiseringsprogramma’s.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van 50PLUS