… dat er niet verder getornd mag worden aan de duur en hoogte van de WW-uitkering.

… elke werkzoekende in principe recht heeft op een baan en niet afgeschreven mag worden.

… maatwerkbegeleiding (coach) van langdurig werklozen door het UWV belangrijk.

… dat vrijstelling van de sollicitatieplicht mogelijk is bij het volgen van een opleiding die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

… dat er onderzoek moet komen of het minimumloon en het bestaansminimum (bijstand) nog voldoen aan de huidige levensstandaard.

… dat er ook ondersteuning moet komen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers.

… dat mensen met een bijstandsuitkering een bedrijf mogen starten met tijdelijk behoud van de uitkering of iets mogen bijverdienen.

… dat de discussie over een kortere werkweek pas gevoerd kan worden na evaluatie van het besluit om de AOW-leeftijd terug te brengen naar 65.

… dat de AOW, maar ook de kinderbijslag, niet afhankelijk mag zijn van de hoogte van het inkomen.

… dat onbetaalde stages mogelijk moeten blijven, werkervaringsplaatsen na afronding van opleiding kunnen niet onbetaald plaatsvinden.

… dat nieuwe woningen zonder gasaansluiting en geheel geschikt voor hernieuwbare energie moeten worden gebouwd.

… dat leeftijd nooit een criterium mag zijn bij het bepalen van de hoogte van de zorgkosten die voor eigen rekening komen.

… dat het vaderschapsverlof (kraamverlof) uitgebreid kan worden naar maximaal 5 dagen.

… dat er uitgebreid onderzoek moet komen naar een andere vorm van het belasten van het gebruik van de auto. Een discussie gaat 50PLUS hierover niet uit de weg.

… dat de maximale snelheid op snelwegen 130 kilometer per uur moet blijven.

… dat, daar waar mogelijk, natuurgebieden met elkaar verbonden moeten worden.

… steunt de totstandkoming van een klimaatwet of klimaatwetgeving. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie en/of economische groei te voorkomen.

… dat natuuronderwijs een verplicht onderdeel moet worden van het curriculum.

… dat er geen extra belasting op vlees geheven moet worden.

… dat naast de Rijksoverheid ook bedrijven en organisaties moeten investeren in cyberveiligheid.

… dat gewelddadige games verboden moeten worden.

… dat de kosten van 'formele' kinderopvang moeten worden betaald door de ouders of verzorgers met deels compensatie door de kinderopvangtoeslag. De grote maatschappelijke waarde van opvang door (over)grootouders mag niet onderschat worden.

… godsdienst niet mag worden gebruikt om verworven rechten in te perken.

© 30 januari 2017


Wilt u op de hoogte blijven?

Close

Like ons dan op Facebook!