Jan Zoetelief 960 5 juni optDat 50PLUS in de Tweede Kamer en de Senaat stevig opkomt voor het behoud van ons pensioenstelsel – één van de beste ter wereld – is u vast niet ontgaan. Ook tegen de verplichte rente waarmee pensioenfondsen zich arm moeten rekenen verzet 50PLUS zich fel. Het initiatiefwetsvoorstel hierover van Kamerlid Martin van Rooijen werd vorige week in het parlement besproken. 

De strijd voor (behoud van) ons pensioen wordt alsmaar heftiger omdat steeds meer ouderen financieel in de problemen komen door de vele jaren van niet-indexeren en zelfs korten van hun (meestal) klein aanvullend pensioentje. Steeds vaker krijgen we mails en telefoontjes van ouderen die met de rug tegen hun ‘eigen’ muur staan. Want veel ouderen hebben wel een huis, maar zijn toch ‘arm’. Stenen kun je namelijk niet eten.

Naast de verborgen ‘armoede’ onder eigenwoningbezitters is er nog de grote groep ouderen met enkel AOW of met slechts een miniem aanvullend pensioen die ieder jaar met hogere (zorg-)kosten wordt geconfronteerd zonder dat dit door een evenredig stijgende AOW wordt gecompenseerd.

Hetzelfde geldt voor iedereen die afhankelijk is van een uitkering. Bijstandsmoeders, werklozen, arbeidsongeschikten, chronisch zieken, allemaal mensen die steeds vaker in armoede vervallen.

Al met al een levensgroot probleem waar steeds meer ouderen tegenaan lopen. 50PLUS doet in twintig gemeenten mee aan de verkiezingen op 21 maart. In de programma’s van al die gemeenten is armoedebestrijding als prioriteit opgenomen en daar ben ik als partijvoorzitter trots op. Nog mooier zou het zijn als armoedebestrijding prioriteit zou zijn bij alle politieke partijen. Echter zolang de huidige regeringspartijen liever belastingkortingen blijven geven aan aandeelhouders en multinationals is die wens een utopie en zal armoede tegengaan vooral op lokaal niveau gestalte moeten krijgen.

Armoede ontneemt getroffenen hun toekomstvooruitzichten en is maatschappij-ontwrichtend.  Daarom zet 50PLUS zich landelijk én lokaal in om armoede onder ouderen én jongeren te bestrijden en – beter nog – te voorkomen. Steun ons daarbij: stem op 21 maart op 50PLUS waar dat kan, of word lid van 50PLUS.

Samen staan we sterker. Onze volksvertegenwoordigers hebben uw steun gewoon nodig om een vuist te kunnen maken!

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS

> Meer columns van Jan Zoetelief