Jan Zoetelief 960In de twintig gemeenten waar 50PLUS deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen was het de afgelopen weken een drukte van jewelste. De mensen achter de plaatselijke 50PLUS-lijsten hadden heel wat administratieve besognes: er moesten steunverklaringen worden verzameld en getekend en allerlei formulieren: H4- en H9-verklaringen bijvoorbeeld, alleen de namen al stralen bureaucratie uit. Maar nu alle papieren rompslomp achter de rug is kunnen we ons helemaal gaan wijden aan de campagne. Die zal sterk zijn en ervoor zorgen dat 50PLUS in de deelnemende gemeenten overal zichtbaar is! Het enthousiasme onder de lijsttrekkers en de kandidaten is enorm groot: iedereen is gretig aan de slag gegaan om een fantastisch resultaat te bereiken.

In de gemeenten waar we meedoen zullen we de thema’s die voor 50PLUS significant zijn goed portioneren. In alle programma’s staan precies die onderwerpen die voor onze achterban van belang zijn en daarbij maakt het niet uit of ze uit linkse of rechtse ‘hoek’ komen. Het is het resultaat dat telt! Bijkomend voordeel is dat 50PLUS breed inzetbaar is en kan aansluiten bij coalities van alle kleuren.

De grote aandacht voor de verkiezingen van 21 maart betekent niet dat daardoor het ‘normale’ politieke werk blijft liggen. Integendeel, het is voor al onze geledingen – in de Tweede en Eerste Kamer, in Provinciale Staten, in de waterschappen – business as usual. Dus vol aan de bak!

Neem bijvoorbeeld onze 22 vertegenwoordigers in 17 waterschappen; zij zitten altijd op het vinkentouw om de ontwikkelingen kritisch en scherp te volgen. Zoals het voorstel van VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat om de waterschapslasten voor bedrijven te verlagen. De burger zal het verschil moeten ophoesten. En daar is 50PLUS fel tegen! Samen met onze bestuurders Chris Spooren (waterschap De Dommel) en Jan Opschoor (waterschap Rivierenland) en ons op dit gebied altijd actieve Kamerlid Corrie van Brenk sta ik in de vechtstand om die belastingaanpassing voor de waterschappen tegen te houden. Natuurlijk met steun van onze overige 15 waterschapbestuurders. Samen staan we sterk!

Deze goede vorm van samenwerking tussen de 50PLUS-waterschapsleden en een lid van de Tweede Kamer toont de kracht van 50PLUS aan. We zijn op allerlei niveaus vertegenwoordigd en kunnen samen veel bereiken. Na 21 maart sluiten in dat netwerk hopelijk ook nog eens twintig gemeenten aan. Dat is echte 50PLUS-power!

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS