TaartEn weer heeft 50PLUS een stap voorwaarts gezet in het behartigen van de belangen van de kiezers. Want we hebben nu 34 vertegenwoordigers in twintig gemeenten! Afgelopen woensdag werden 33 raadsleden namens 50PLUS gekozen en we hebben sinds eind november ook een raadszetel in Leeuwarden. Proficiat allemaal! Het is een resultaat waar we trots op mogen zijn en dat te danken is aan de enorme inzet van de kandidaten en vrijwilligers in het hele land.

50PLUS was wekenlang goed zichtbaar en zeer actief aanwezig in het straatbeeld en de media. Dat is een verdienste, gezien ons zeer minieme budget, zeker in vergelijking met de andere politieke partijen. De kandidaten hebben samen met de vele vrijwilligers laten zien dat 50PLUS het vertrouwen van de kiezer waard is! Chapeau en dank, aan de lijsttrekkers, kandidaten en vrijwilligers, maar ook aan de Kamerleden, Statenleden en de bestuurders van hoofdbestuur en afdelingen. Zij hebben zich tijdens de campagne ingezet om 50PLUS prominent bij de kiezer in beeld te krijgen. Mijn bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers op het partijkantoor en naar onze campagnecoördinator. 

Met de 33 nieuwe zetels en de zetel in Leeuwarden hebben we een goede basis gelegd in de verschillende regio’s. De fundering die her en der in het land al werd gevormd door de waterschappen is nu versterkt en dat is in het belang van de kiezers en de achterban van 50PLUS. Een echte stap voorwaarts dus! Binnenkort zetten we wéér wat stappen vooruit, want we gaan werken aan de vervolgpunten op de agenda: de Statenverkiezingen en de Europese verkiezingen. 

We kijken vanaf nu een jaar verder, naar 20 maart 2019. Dan vinden de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen plaats en wordt indirect dus ook de Eerste Kamer gekozen. Twee maanden later – op 23 mei 2019 – gaan we wederom naar de stembus, dan voor het Europees Parlement. Zoals gezegd: aan deze vervolgpunten op onze agenda gaan we nu werken. Op de ledenvergadering van 50PLUS op 26 mei kiezen we voorzitters voor de raamprogrammacommissies voor de Statenverkiezing en waterschapverkiezing, voor de programmacommissie voor het Europees Parlement en voor de selectiecommissie voor de Eerste Kamer. Hebt u interesse, schroom dan niet om u te melden! Klik hier voor meer informatie

Daarnaast verwachten we ook veel van de partijvernieuwingscommissie. Deze voortvarende werkgroep binnen 50PLUS kiest voor een gestructureerde aanpak en roept alle leden op mee te denken over verbeterpunten en met ideeën te komen. Klik hier voor meer informatie. De implementatie van de voorstellen van de vernieuwingscommissie zullen van ieder veel inzet vergen. Maar door wat ik gezien en ervaren heb de afgelopen weken ben ik er van overtuigd dat we die nieuwe stap voorwaarts samen zullen kunnen zetten!

Jan Zoetelief
Voorzitter 50PLUS