Uit contacten met leden en provinciale afdelingsbestuurders is gebleken dat er wat onduidelijk is over de mutaties binnen het HB. Om die reden is het goed om in samenhang deze wijzigingen te verduidelijken.

Begin augustus 2018 heeft Paul Le Coultre aan het HB aangegeven dat hij op doktersadvies wat  rustiger aan gaat doen. Om die reden heeft hij met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap van het HB en ook van de Commissie Partijvernieuwing opgezegd. Hij blijft gelukkig wel de rondleidingen in de Tweede Kamer verzorgen. Om  deze plek opnieuw in te vullen is op 23 augustus de vacature gepubliceerd. Zoals bekend kan de aanmelding tot uiterlijk 6 september 2018 en wel tot en met 23.59 uur worden gemaild.

Op 22 augustus heeft Sjanie Donker om haar moverende redenen zich teruggetrokken als lid van het HB. Hiervan is op de site van 50PLUS op 27 augustus 2018 bekend gemaakt. Zij was regiovertegenwoordiger Oost (Overijssel, Gelderland, en Flevoland). Overeenkomstig art. 3.1.7 van het Hhr wordt zij opgevolgd  door Marc van Rooij. Deze vacature is dus inmiddels opgevuld. De vacature die op 23 augustus 2018 is gepubliceerd, heeft dus geen betrekking op de regiovertegenwoordiger Oost, maar alleen op de vacature als gevolg van het vertrek van Paul Le Coultre.