UITNODIGING

Plaats: Almere
Locatie: Restaurant Tang Dynasty, Sumatrawg 2, 1335 JM Almere
Datum:  24 november 2018
Tijd:     10:00 uur tot 13:15 uur

Helaas bestaan er geen notulen van de laatste PAV.

11:00 Ontvangst met koffie / thee.
11:30 Welkom door de plaatsvervangend voorzitter.
11:35 Vaststellen agenda.
11:40 Korte terugblik op het afgelopen jaar en haar gebeurtenissen.
          Eventueel een korte toespraak door lid hoofdbestuur.
11:50 Notulen, financiële zaken en ingebrachte stukken.
12:00 Instellen telcommissie
12:10 Voordracht en schriftelijke stemming nieuwe bestuursleden.
          Secretaris en penningmeester worden in functie gekozen, de overige leden in functie benoemd.

12:20 - 12:35 PAUZE

12:35 Verantwoording aftreden algemeen bestuur (jaarverslag).
12:45 Vaststellen begroting 2019.
12:50 Spreektijd Provinciale Statenfractie.
13:00 Spreektijd Waterschapfractie.
13:10 Uitslag stemming en benoeming & installatie nieuwe bestuursleden
13:15 Sluiting