Robert Gielisse (1952) is afgestudeerd in economie, in het bezit van het kandidaatsexamen Nederlands Recht  en is tevens houder van twee professionele certificaties van het USA Instituut van Interne Audit (CIA en CGAP). Robert heeft in de periode 1983 - 2015 voor de Europese Commissie gewerkt; vanaf 2003 is hij actief betrokken geweest met hervorming van de publieke sector in de kandidaat lidstaten, laatstelijk als hoofdadviseur van de Directeur-generaal van DG Begroting. De verantwoordelijkheden van de  heer Gielisse betroffen de laatste jaren ook het samenbrengen van interne beheersspecialisten van de publieke sector op EU-28 niveau teneinde goede gebruiken op dit gebied met elkaar te delen. Tegenwoordig is Robert een onafhankelijk consultant op het gebied van Intern beheer in de publieke sector. In deze capaciteit heeft hij een stappenplan voor de hervorming van de publieke sector in Brazilië geschreven in opdracht van de Wereld Bank.