Geert DalesNieuwe ronde, nieuwe kansen. Zo zou ik het jaar 2019 willen aanduiden. Niet minder dan vier verkiezingen staan voor de deur. Onze lijsttrekkers en andere kandidaten voor de waterschappen, Provinciale Staten, Europees Parlement en Eerste Kamer staan klaar om al bestaande fracties te vergroten en nieuwe fracties te vormen in organen waar we nog niet zijn vertegenwoordigd. Zoals in de Provinciale Staten van Groningen. Of het Europees Parlement.

Alles wijst erop dat we in het nieuwe jaar ook in die gremia het 50PLUS geluid kunnen laten klinken en de belangen van onze kiezers verdedigen. Graag wens ik iedereen al vast heel veel succes en vooral ook plezier. Want verkiezingen zijn niet alleen spannend, maar ook leuk! Een geweldige kans om onze achterban te laten zien waar 50PLUS voor staat en waarom het belangrijk is het rode potlood bij een kandidaat van onze partij te laten neerdalen.

Het hoofdbestuur zal onze kandidaten waar mogelijk steunen, bijvoorbeeld met het ter beschikking stellen van een campagnebudget en de aanstelling van een landelijke campagneleider. Daarover zult u zeer binnenkort nadere berichten vernemen. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van alle campagnes en wij zijn verheugd te zien dat overal in het land al teams van actieve leden bezig zijn zich warm te lopen voor een mooi verkiezingsresultaat.

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van 1 december jl. zijn moties ingediend en toezeggingen gedaan over een verbetering van de communicatie tussen de vereniging, het partijkantoor, het bestuur en de leden, afdelingsbesturen en volksvertegenwoordigers overal in het land.

Het onderlinge contact kan zeker beter en wij zullen als bestuur ons inzetten om op korte termijn onze toezeggingen na te komen. Zo zal het hoofdbestuur met ingang van het nieuwe jaar actief communiceren welke onderwerpen op onze agenda staan en na vergaderingen bekend maken wat er al dan niet is besloten. Onze website zal worden aangepakt, waarbij ook verbeteringen komen in de mogelijkheden voor afdelingen om te communiceren met leden in hun gemeente of provincie. Dat versterkt de band tussen partij en partijlid en daarmee de betrokkenheid bij 50PLUS.

Tijdens de gesprekken die ik sinds mijn aantreden als voorzitter overal in het land heb gevoerd met partijgenoten die in gemeenteraden, waterschappen of Provinciale Staten 50PLUS vertegenwoordigen hoorde ik vaak de wens om te komen tot een gestructureerd en intensiever contact tussen onze volksvertegenwoordigers onderling. Sommigen voelen zich een beetje eenzaam en alleen, en aan hun lot overgelaten. Dat moet anders.

We hebben inmiddels meer dan dertig gemeenteraadsleden en het is goed en belangrijk dat die onderling contact hebben. Wat in de ene gemeente aan de orde is of bedacht wordt, kan ook voor een andere interessant zijn. Dwarsverbanden zijn dan belangrijk. Datzelfde geldt voor de vertegenwoordigers in de andere bestuursorganen. Ook op dit vlak zullen we binnenkort met initiatieven komen.

Ons nieuwe bestuurslid Robert Gielisse heeft de portefeuille Ledenwerving op zich genomen. Voor onze partij ligt een enorm terrein braak. Meer dan zes miljoen Nederlanders vallen in de groep 50PLUS. Met onze bijna zesduizend leden is dus maar een miniem deel van onze primaire doelgroep aangesloten bij de partij die in het bijzonder opkomt voor de belangen van de oudere kiezer. Dat moet en kan anders. En dan heb ik het nog niet eens over de vele jongeren die, als ze er eens even goed over nadenken, concluderen dat ook zij bij 50PLUS aan het juiste adres zijn.

In 2019 zal ook ons nieuwe Wetenschappelijk Instituut 50PLUS van start gaan. Het nieuwe bestuur staat klaar. Van het Ministerie van BZK hebben we de subsidietoezegging binnen. De eerste plannen zijn al gemaakt. U hoort er spoedig meer over.

Dat geldt ook voor onze nieuwste aanwinst: de Jan Nagel 50PLUS Foundation, die zich zal toeleggen op het aanknopen en versterken van de onderlinge banden en de bevordering van kennisuitwisseling tussen ouderenpartijen in Europa. Zeker met minstens een zetel in het Europees Parlement in het verschiet liggen hier unieke kansen waar wij ons voordeel mee kunnen doen.

Er is dus werk aan de winkel. Het bestuur weet zich daarbij gesteund door een groep  enthousiaste medewerkers op het partijkantoor. Yvette Maass is als opvolger van Peter Pont inmiddels aan de slag gegaan als bureaumanager. Zij wordt bijgestaan door een klein team medewerkers, dat de komende tijd zal worden aangevuld met extra ondersteuning vanwege de verkiezingen.

Namens het hoofdbestuur wens ik u allen een heel mooi 2019!

Geert Dales
Voorzitter hoofdbestuur 50PLUS