NOORD-BRABANT

Lijsttrekker: Jan Frans Brouwers

Jan Frans Brouwers is Brabander in hart en nieren. Als econoom gaf hij leiding in bedrijven en hij bemoeit zich graag met zaken die het leven in zijn gemeente Son en Breugel verbeteren. Op het gebied van welzijn, duurzame energie en veiligheid bijvoorbeeld.

“De sleutel is dat mensen zelf iets kunnen doen om hun situatie en de situatie van anderen in hun omgeving te verbeteren”, zegt Jan Frans (64). “Daar is verbinding voor nodig. Mensen moeten verbonden zijn met elkaar om samen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Dit geldt in hoge mate voor ouderen. Daar maak ik mij sterk voor. Daarom stel ik mij als lijsttrekker verkiesbaar voor een plek in de Provinciale Staten namens 50PLUS.”

Verkiezingsprogramma Provinciale Staten
50PLUS Noord-Brabant

Er leven in Noord-Brabant ongeveer een miljoen mensen van 50 jaar en ouder. Dan is het toch gek dat in het huidige coalitieprogramma het woord ouderen niet voorkomt? 50PLUS wil dat dit anders wordt, dat ouderen weer een stem krijgen in de provincie.

Daarom wil 50PLUS dat er een gedeputeerde komt met ouderenbeleid in zijn of haar portefeuille. Al het beleid van de provincie moet voortaan ‘ouderenproof’ worden, getoetst worden aan de wensen van onze 50-plussers.

Ook daarom wil 50PLUS voorzieningen in de dorpen behouden, de dorpen vitaal houden. Onrendabele buslijnen  behouden, altijd een pinautomaat in de buurt, en een brievenbus of een bushalte. Hoe kan je anders spreken over zelfredzaamheid? 50PLUS wil de AOW-gerechtigden en mensen met een kleine beurs gratis laten reizen.

Natuurlijk is 50PLUS voor duurzaamheid, maar het moet wel betaalbaar zijn. Van proefballonnetjes houdt 50PLUS niet. En van boren naar schaliegas ook niet. Statiegeld op blikjes en flesjes is een goed idee.

Jan Frans BrouwersLaat daarom de 50-plusser meedenken over de toekomst van onze provincie, kennis is meer dan aanwezig. We willen meer burgerparticipatie met zelfs een referendum.

Verder staat 50PLUS  voor verbetering van mobiliteit  om daarmee eenzaamheid aan te pakken. En voor helpen  met het gebruik van de computer. Ook willen we de ouderen weer een veilig gevoel geven.

De 50-plusser wordt ouder, wil zijn woning verkopen maar er zijn onvoldoende geschikte levensbestendige woningen  beschikbaar. Men wil zelfstandig wonen, maar het liefst beschermd met zo nodig een zorgfaciliteit. Wie kan dat beter vertellen dan de 50-plusser zelf! Laat hem meedenken.

Ook wil 50PLUS een meer uniforme uitvoering van de WMO in alle gemeenten. De gemeente waarin u woont mag toch niet bepalend zijn voor de zorg waar u recht op heeft? Daarnaast dienen ziekenhuizen en dergelijke snel en goed bereikbaar te zijn, ook met het openbaar vervoer.

En 50PLUS wil dat de (wegen)belastingen van de provincie niet omhoog gaan. We hebben al zoveel voor ons kiezen gehad: de BTW van 6 naar 9%, de energiekosten, de zorgverzekering, de WOZ-verhoging, prijsstijging internet en ga zo maar door. Er zijn nu al mensen die  noodzakelijke zorg afwijzen omdat zij hun eigen risico niet kunnen betalen!

50PLUS is voor monumentenzorg en cultuur. 50PLUS wil een gratis museumkaart voor AOW’ers.

50PLUS beschermt de natuur, wil langs de akkerranden een kruidenrijk gras aanleggen en wil grootschalige intensieve veeteelt beperken. 50PLUS wil ook boeren helpen om de transitie naar een duurzaam boerenbedrijf te maken.

50PLUS zal alles op alles zetten om nu eindelijk eens het welzijn van de mensen voor te laten gaan op de economisch groei.

Tenslotte, alle informatie over de aanstaande verkiezingen zoals kandidatenlijst en uitgebreid programma vindt u op de website van 50PLUS Brabant: https://www.50plusbrabant.nl/verkiezingen-2019

► Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!

Op de foto: Jan Frans Brouwers (midden) met Martin van Rooijen (lijsttrekker Eerste Kamer, links) en Henk Krol (partijleider, rechts)