UTRECHT

Lijsttrekker: Mieke Hoek

Mieke Hoek uit Vreeland is lid van 50PLUS van het eerste uur en opnieuw lijsttrekker in de provincie Utrecht.

Lijsttrekker in Utrecht: Utrecht Mieke Hoek

Mieke Hoek zit al sinds 2011 voor 50PLUS in Provinciale Staten. Mieke heeft ook ervaring als gemeenteraadslid. Politiek is met recht haar passie. “Ik vind het van belang om ook ouderen een stem te geven. Een stem voor ouderen is heel belangrijk omdat de wereld van en voor de ouderen steeds verder verschraalt door de besluiten van het huidige kabinet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Onze stem is uw stem, laat hem niet verloren gaan”, aldus Mieke Hoek.

Enkele speerpunten van 50PLUS Utrecht:

Om het leefklimaat buiten de stad optimaal te houden is een kleine kernenbeleid noodzakelijk. Daar horen een dokterspost, bibliotheek, winkels om de hoek en goed openbaar vervoer bij. En in de treinen hoort natuurlijk een toilet;

Om de werkgelegenheid voor 50-plussers te verbeteren moet bij aanbestedingen leeftijdsbewust personeelsbeleid gestimuleerd worden;

Meer levensloopbestendige en betaalbare koop- en huurwoningen realiseren en geen superhoogbouw;

Gratis openbaar vervoer voor chronisch zieken, gehandicapten, scholieren, mensen met een kleine beurs en AOW-gerechtigden. De regiotaxi en doelgroepenvervoer moeten blijven;

Geen uitbreiding van windparken;

Aanleggen van snelfietsroutes, meer oplaadpunten voor elektrische fietsen, auto’s en scooters;

De opcenten (wegenbelasting) voor de periode 2019 – 2023 met niet meer dan met de inflatiecorrectie verhogen;

Huisartsenposten en regionale ziekenhuizen behouden;

Servicepunten/burgerzaken in gemeentehuizen ook na herindelingen behouden;

Niet meer asfalt of verbredingen op provinciale en lokale wegen. Waar mogelijk de snelheid verlagen om de leefomgeving te verbeteren. De Zuilense Ring naar 80 kilometer;

Rijksmonumenten en tuinen als cultureel erfgoed zijn van groot maatschappelijk belang en dienen behouden te blijven;

50PLUS wil bijdragen aan de ‘vergroening’ door meer flora en herplantplicht rond steden en dorpen toe te passen en verstening in tuinen te ontmoedigen.

► Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!

Op de foto: Mieke Hoek (midden) met Martin van Rooijen (lijsttrekker Eerste Kamer, links) en Henk Krol (partijleider, rechts)