GRONINGEN

Lijsttrekker: Johan ten Hoove

De provincie Groningen is één van de weinige landsdelen waar 50PLUS nog geen vertegenwoordiger in Provinciale Staten heeft. Wellicht omdat in 2015 ook de Seniorenpartij meedeed. Deze partij is nu in 50PLUS opgegaan. En met lijsttrekker Johan ten Hoove moet het op 20 maart natuurlijk lukken. 

Lijsttrekker in de provincie Groningen: Johan ten Hoove

In de stad Groningen kennen ze Johan ten Hoove als fanatiek supporter van FC Groningen. Naast voetbal heeft  ook politiek zijn warme belangstelling. 

“We willen voor iedereen een leefbare samenleving creëren waarin waarden zoals vrijheid en sociale rechtvaardigheid gekoesterd worden”, zegt Johan ten Hoove. “Een samenleving waarin ook ouderen hun belangen behartigd zien als het aankomt op behoud van koopkracht en pensioenrechten. Maar ook de positie van 40-plussers op de arbeidsmarkt laat ons niet onverschillig. Het hoeft geen betoog dat zorg en mantelzorg al evenzeer hoog op onze agenda staan.”

► Kijk ook op de website van 50PLUS Groningen: klik hier

Enkele speerpunten van 50PLUS Groningen:

50PLUS in Groningen is  tegen windmolens in de directe woonomgeving. Windmolens ontsieren het landschap. 50PLUS maakt zich sterk voor vermindering van de aardgaswinning. Gedupeerden van de gaswinning moeten een voorschot krijgen op een aanzienlijk deel van hun schade. Zo worden grote financiële problemen voorkomen en kunnen de gedupeerden meteen aan de slag;

Alle provinciale belastingen worden de komende vier jaar bevroren;

Gratis openbaar vervoer voor senioren na negen uur ’s ochtends;

Zorg in Stad en Ommeland wordt een speerpunt voor leefbaarheid en werk;

Wees zuinig op ons milieu. Iedereen moet gezond 50-plus kunnen worden;

Starters en senioren verdienen voorrang bij vacatures;

Groningen moet een veilig gebied blijven;

Regionale samenwerking is van groot belang. Noord-Europa is ons achterland;

Beter en betaalbaar bouwen in stad én ommeland;

Groningen behoudt zijn eigen identiteit;

De functie van Commissaris van de Koning wordt op termijn afgeschaft.

► Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!

Op de foto: Johan ten Hoove (midden) met Martin van Rooijen (lijsttrekker Eerste Kamer, links) en Henk Krol (partijleider, rechts)