FRYSLÂN / FRIESLAND

Lijsttrekker: Theun Wiersma

De lijsttrekker van 50PLUS Friesland – Theun Wiersma uit Drachten – is al zes jaar lid van 50PLUS en was kandidaat voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017.

Theun Wiersma (midden), lijsttrekker in Friesland

Theun Wiersma (1958) studeerde onder andere (ortho)pedagogiek, deed een studie management, volgde een opleiding public relations/communicatie en diverse andere cursussen. Hij was werkzaam in het onderwijs, in de journalistiek/public relations en bij NIVE (Nederlandse Vereniging voor Management). Sinds 1997 is de lijsttrekker van 50PLUS Friesland lid van het managementteam en hoofd Verenigingszaken en communicatie/bestuurssecretaris bij It Fryske Gea, de bekende vereniging voor natuurbescherming in Fryslân.

Theun Wiersma is een echte Fries. Volgens hem heeft deze prachtige provincie de Nederlander veel te bieden. “Dat geldt voor alle leeftijden, voor jong en oud. Tegelijk is het ook een typische plattelandsprovincie waarin belangrijke thema’s spelen zoals leefbaarheid, onderwijs, werkgelegenheid, huisvesting, openbaar vervoer, veiligheid, goede infrastructuur en bereikbaarheid, bijvoorbeeld van ziekenhuizen en de beschikbaarheid van zorg. En steeds belangrijker worden ook onderwerpen als duurzaamheid en zorg voor natuur en milieu.” 

Theun vindt dat de provincie veel meer rekening moet houden met de positie en specifieke omstandigheden en behoeftes van 50-plussers, in het bijzonder de zeer ouderen. “Welke dingen zijn voor hen nodig op het platteland, in de dorpen en wijken? Hoe zorgen we ervoor dat ouderen ook mee kunnen (blijven) doen?” 

Volgens de lijsttrekker voelen veel senioren zich in de steek gelaten en zoeken erkenning van wat voor hen van belang is: inkomen, wonen, werk, recht op zorg, een goede leefomgeving, veiligheid. En ‘last but not least’: serieus worden genomen! “Ik wil daar namens 50PLUS vorm en inhoud aan geven in de Provinciale Staten van Fryslân. Voor alle ouderen, 50-plussers en senioren in Fryslân. Mag ik op 20 maart op uw stem rekenen?”

Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!

Op de foto: Theun Wiersma (midden) met Martin van Rooijen (lijsttrekker Eerste Kamer, links) en Henk Krol (partijleider, rechts)