GELDERLAND

Lijsttrekker: Marcel Bruins

Statenlid Marcel Bruins gaat op voor zijn tweede termijn in de Provinciale Staten van Gelderland. Marcel is zeer betrokken bij het welzijn van anderen. Dat heeft hij onder andere getoond door zijn jarenlange inzet voor De Zonnebloem.

Marcel Bruins (midden), lijsttrekker van 50PLUS Gelderland

In zijn professionele leven was Marcel Bruins onder andere zelfstandig ondernemer. Hierdoor kent hij als geen ander het klappen van de zweep in het bedrijfsleven.

De afgelopen periode heeft Marcel zich, als fractievoorzitter, samen met fractiegenoten Theo Weijers en Ruud Bakkers hard gemaakt voor de belangen van ouderen in Gelderland. Hij is er onder andere trots op dat er extra geld beschikbaar is gesteld voor omscholingsmogelijkheden voor werkzoekende 45-plussers. Ook wist hij het onderwerp ontgassing van binnenvaarttankers op de Gelderse rivieren op de agenda te plaatsen. Dit resulteerde in het plaatsen van 24 elektronische neuzen die gaan controleren of schepen giftige afvalstoffen lozen.

Ook in de komende periode zal de fractie de stem van ouderen laten horen in de Provinciale Staten van Gelderland. Steek uw licht op en kies bewust… 50PLUS!

Enkele speerpunten van 50PLUS Gelderland:

1. Voor een veiliger Gelderland! Iedere inwoner van Gelderland, van platteland tot stad, heeft recht op een veilige leefomgeving.

2. Goed wonen voor iedereen! Indien de woningtekorten niet worden aangepakt moet de provincie ingrijpen.

3. De energietransitie voor iedereen betaalbaar! Starten met isolatie is voor iedereen een betaalbaar begin. De provincie moet hiervoor subsidie beschikbaar stellen.

4. Iedereen heeft recht op een baan! De provincie moet er werk van maken om ook de oudere werkzoekenden te ondersteunen bij de zoektocht naar een baan.

5. Gezonde en schone leefomgeving! Betere handhaving op het gebied van milieu vanuit de provincie is noodzakelijk. Overtreders moeten worden aangepakt.

6. Betaalbaar en bereikbaar openbaar vervoer! Vervoer is cruciaal voor het onderhouden van sociale contacten en dagelijkse bezigheden. 50PLUS is voor gratis openbaar vervoer in de daluren voor gepensioneerden.

7. Meer aandacht voor ouderen! Ouderen zijn een groep met specifieke wensen. De provincie moet hier gerichter op inspelen.

8. Leefbare centra voor dorpen en steden! Basisvoorzieningen op redelijke afstand zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid van de woonomgeving. Denk bijvoorbeeld aan pinautomaten, bushaltes, postkantoren, basisscholen en winkels.
  
► Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!

Op de foto: Marcel Bruins (midden) met Martin van Rooijen (lijsttrekker Eerste Kamer, links) en Henk Krol (partijleider, rechts)