ZUID-HOLLAND

Lijsttrekker: Willem Bakx

Willem Bakx is van huis uit fysiotherapeut en had allerlei functies in de gezondheidszorg. Hij is opnieuw lijsttrekker van 50PLUS voor de belangrijke provincie Zuid-Holland. 

“50PLUS is ooit opgericht omdat de belangen van ouderen vermalen werden en worden door het beleid van de grote partijen VVD, CDA en D66 en trouwens ook door de voormalige grote partij PvdA toen die nog aan de macht was”, zegt Willem Bakx. “Het advies van de sociaaldemocratische staatssecretaris Jetta Klijnsma aan de mensen die ze destijds gekort had, was om maar een moestuintje te beginnen als ze niet konden rondkomen…”

“De kloof tussen Den Haag en de burgers is alleen maar groter geworden”, constateert Willem. “50PLUS vindt dat overal de menselijke maat moet terugkeren, want in Den Haag regeert de macht van de managers en beroepspolitici. En zij hebben onvoldoende weet van wat er speelt bij gewone gezinnen en bij alleenstaanden die echt geen cent overhouden van hun inkomsten of zelfs te kort komen. Dat gebrek aan affiniteit en respect voor gewone mensen zie je overal in het beleid terug.”

Ook in de Provinciale Staten van Zuid-Holland zijn genoeg onderwerpen waarbij 50PLUS zaken anders en rechtvaardiger zou willen regelen. “Zoals afspraken maken om mensen ‘met een vlekje’ aan werk te helpen nadat de sociale werkvoorziening om zeep is geholpen. Problemen rond de vergrijzing op het gebied van huisvesting, zorg, sociale en fysieke infrastructuur worden in de provincie onvoldoende serieus genomen”, aldus lijsttrekker van 50PLUS Zuid-Holland Willem Bakx.

Willem Bakx, lijsttrekker 50PLUS Zuid Holland Meer speerpunten van 50PLUS Zuid-Holland:

Voor ouderen die hulp nodig hebben moeten specifieke woonvormen komen. Knarrenhof en Thuishuis zijn voorbeelden van dergelijke woonvormen. Daarnaast moeten er in wijken flankerende voorzieningen komen om de mensen langer thuis te kunnen laten wonen;

AOW naar 65 jaar en indexatie, ook van de aanvullende pensioenen;

Klimaatmaatregelen mogen niet gepaard gaan met koopkrachtverlies;

De zorg moet bereikbaar blijven; 

(Aan)gepast en betaalbaar wonen; 

Ook in de provincie een bindend referendum;

Kwaliteit openbaar vervoer verbeteren;

Verkleinen eenzaamheid.

Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!

Op de foto: Willem Bakx (midden) met Martin van Rooijen (lijsttrekker Eerste Kamer, links) en Henk Krol (partijleider, rechts)