LIMBURG

Jacques Arntz en Anne Marie Fischer Otten, 50PLUS LimburgAnne Marie Fischer-Otten, en Jacques Arntz lijken een twee-eenheid. Ze trekken samen op. Zij als lijsttrekker in Limburg voor Provinciale Staten en hij als lijsttrekker voor Waterschap Limburg.

Anne Marie Fischer-Otten zette in 1995 haar eerste stappen in de wereld van de politiek en was twaalf jaar raadslid waarvan acht jaar fractievoorzitter in Kerkrade. Daarna koos ze voor de politieke luwte. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en vijf jaar geleden werd Anne Marie lid van 50PLUS en is nu lijsttrekker. “Met veel enthousiasme wil ik als 50PLUS -Statenlid aan de slag gaan voor een sociale, vitale en duurzame Limburgse samenleving, voor jong en oud”, zegt Anne Marie. “Mijn ervaring in de politiek – maar ook mijn levenslessen als vrouw, moeder, oma én senior van 65 jaar – wil ik inzetten om dit te bereiken. Natuurlijk voor iedereen, maar zeker ook voor 45-plussers en voor mensen met een functiebeperking die al op grote achterstand staan in onze samenleving.”

Jacques Arntz werd 70 jaar geleden geboren in Tiel, maar is een echte Limburger geworden. Een baan als directeur Economische Zaken op het Gouvernement bracht hem naar het Limburgse heuvelland. Jacques werd gekozen in het toenmalige waterschap Roer en Overmaas dat intussen is opgegaan in het Waterschap Limburg. “De opgedane kennis en ervaring op watergebied wil ik nu opnieuw inzetten om de veiligheid en het milieu te verbeteren. Voor ons senioren gaat water met recreatie gepaard. Voor de jeugd ook zwemveiligheid in schoon buitenwater. Daar wil ik mij opnieuw voor inzetten, want water is van ons allemaal!”

Speerpunten 50PLUS Limburg:

50PLUS is trots op Limburg. Daarom investeringen voor het behouden en verbeteren van de Limburgse cultuurinstellingen, verenigingsleven, muziekscholen, bibliotheken en dialecten;

Geen gedwongen gemeentelijke herindelingen zonder draagvlak.

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het bestaansrecht van vliegveld Maastricht Aachen Airport;

Fileleed A2 (Weert-Eindhoven) en A67 (Eindhoven-Venlo) oplossen;

Geen uitbreiding windmolens in Limburg;

Het bestaande aardgasnetwerk behouden voor waterstofgas, betaalbaar voor iedereen;

Handhaving van voorzieningen van ouderen komt ten goede aan de toekomstige generaties ouderen;

Leefbaarheid platteland verbeteren, basisvoorzieningen behouden:

Toegankelijkheid gebouwen in Limburg voor mensen met een handicap verbeteren;

Intensievere samenwerking met waterschap in Limburg. Een goede waterhuishouding, droge voeten en een goed milieu zijn van groot belang.

► Naar de startpagina voor de verkiezingen van Provinciale Staten en waterschappen

20 MAART: STEM 50PLUS!