Geert DalesDe kiezer heeft gesproken. Met Groningen erbij is 50PLUS nu in alle provincies vertegenwoordigd. Ten opzichte van 2015 hebben we drie zetels winst geboekt. Ten opzichte van hoe het was voorafgaand aan deze verkiezingen is de winst zelfs negen zetels! Namens het hoofdbestuur feliciteer ik onze 17 Statenleden en wens hen heel veel succes.

In de waterschappen wordt 50PLUS vanaf nu vertegenwoordigd door niet minder dan 32 vertegenwoordigers. Een prachtig resultaat, waarbij niet onvermeld mag blijven dat ook Wetterskip Fryslân vanaf nu op 50PLUS mag rekenen. Onze felicitaties gaan naar Jan Dogterom en zijn 31 collega's en wij wensen ook hen heel veel succes.

Tot slot: zonder alle harde werkers in de campagnes was dit nooit gelukt. 50PLUS is jullie heel veel dank verschuldigd voor het vele werk dat in het hele land is verzet. HULDE!

Geert Dales
Voorzitter 50PLUS