De nieuw gekozen Statenleden, de fracties in de Tweede en Eerste Kamer en het hoofdbestuur van 50PLUS

Onlangs vond een bijeenkomst plaats van alle nieuw gekozen Statenleden, de fracties in de Tweede en Eerste Kamer en het hoofdbestuur van 50PLUS. Uiteraard is even terug gekeken naar de uitkomsten van de verkiezingen van 20 maart. Het aantal 50PLUS-Statenleden steeg ten opzichte van 2015 met drie. Maar als je het vergelijkt met de toestand in de periode voorafgaand aan de verkiezingen, waarin meerdere 50PLUS-Statenleden er vandoor gingen, is de winst negen zetels! Alle verloren zetels zijn terug en meer dan dat. Zeeland verdubbelde. Gelderland verdubbelde. Groningen werd veroverd. In Overijssel misten we op een haar na de derde zetel. In Flevoland idem. Het was een mooi resultaat.

In de waterschappen was het nog mooier. De nog ontbrekende waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan konden aan onze ‘veroveringen’ worden toegevoegd. Het aantal algemeen bestuursleden van 50PLUS nam aanzienlijk toe. Onze nieuwe waterschapbestuurders komen op 17 mei bij elkaar om samen met de Tweede Kamerfractie en het hoofdbestuur de lijnen voor de komende jaren uit te zetten. Graag zal ik daar, net als bij de Provinciale Statenleden, toelichten hoe het hoofdbestuur denkt de komende jaren de onderlinge banden tussen alle 50PLUS-volksvertegenwoordigers te versterken. Dan hoop ik ook van de waterschapbestuurders te horen welke ideeën en wensen zij zelf hebben.

De afgelopen tijd hebben we velen – terecht – in het zonnetje gezet. Alle harder werkers in de campagnes. De mensen die dag en nacht sjouwden om 50PLUS over het voetlicht te brengen. De kandidaten die overal de straat op gingen en debatteerden. De Kamerleden die het hele land doorreisden. De folderaars en plakkers die onze boodschap verspreidden.

Eén groep mag niet vergeten worden, namelijk de donateurs van de campagne. Voor niets gaat de zon op. Campagnevoeren kost (veel) geld. Daarom waren en zijn we blij met iedere euro die we vrij konden maken voor de campagnekassen. Tal van partijleden hebben uit eigen zak bijgedragen aan de campagne. Door kosten niet te declareren. Door rekeningen voor posters te betalen. Door gratis transport te verzorgen. Door folders te laten drukken en te adverteren voor eigen rekening. Door te storten in de campagnekas. 

Een groot aantal partijleden gaf gehoor aan de oproep van Henk Krol, Martin van Rooijen en mijzelf om te doneren voor de campagne. Wij waren en zijn daar ongelooflijk blij mee, want het heeft meer mogelijk gemaakt dan wat we met de partijkas alleen hadden kunnen doen.

Uit naam van 50PLUS wil ik iedereen die op welke manier dan ook een steentje heeft bijgedragen bedanken. Uw steun is enorm gewaardeerd en heeft geweldig geholpen!

En nu op naar de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen. 50PLUS heeft een heel goede uitgangspositie om straks ook daar bij de winnaars te horen. Er hangt een positieve ‘flow’ in de partij en dat is al het halve werk. Het hele werk is dat juist nu de grote kwesties opspelen waar 50PLUS zich al jarenlang druk over maakt: dreigende pensioenkortingen, stijgende AOW-leeftijd, mensen in zware beroepen die in de bijstand belanden omdat ze niet tot hun 67e door kunnen, chronische werkloosheid onder 50-plussers. Maurice de Hond peilde onlangs dat de achterban van 50PLUS zich in toenemende mate zorgen maakt over de financiële toekomst. En dat is begrijpelijk.
Alle beloften dat iedereen in de gestegen welvaart gaat meedelen blijken op drijfzand gebaseerd. Hogere energiekosten, meer belastingen en peperdure klimaatplannen doen een enorme aanslag op onze koopkracht. Dit tij moet worden gekeerd en 50PLUS zal daar heel hard bij nodig zijn!

Geert Dales
Voorzitter 50PLUS