Het hoofdbestuur van 50PLUS heeft onlangs twee nieuwe strategieën goedgekeurd inzake ledenwerving en ledenbehoud.

Lid van 50PLUS - Foto: Harry Breugom

De goedkeuring van de strategieën is mede gebaseerd op de positieve uitkomst van de vergadering van de Adviesraad van april jl. hierover en houdt tevens rekening met de bemoedigende resultaten van de landelijke consultaties van het landelije 50PLUS-kader over deze thema’s, die dit voorjaar plaatsvonden.

Partij-breed gedragen

Men kan dus met recht stellen dat beide strategieën partij-breed worden gedragen. In beide nota’s komen telkens missie, visie en strategie samen tot een samenhangend geheel en ze bevatten duidelijke handvatten voor de dagdagelijkse praktijk van zowel hoofdbestuur als de landelijke afdelingsbesturen. Belangrijk is de oprichting van een nieuw landelijk overlegplatform, waarbij het verantwoordelijke hoofdbestuurslid samen met vertegenwoordigers van de landelijke afdelingen acties voor ledenwerving en -binding kunnen ontwikkelen, initiëren, coördineren en evalueren. Daarbij kan worden ingespeeld op de rijke ervaring en ‘best practices’ die in onze partij ruim voorhanden zijn. Op die manier worden alle partijniveaus actief en gestructureerd bij deze thema’s betrokken, wat positief zal werken op ownership én (landelijke) acceptatie van de acties. De eerste bijeenkomst van het landelijk platform is voorzien op 29 september 2019.

De nota’s Ledenwerving en Ledenbinding kunt u hieronder inzien:
Nota Ledenwerving 50PLUS
Nota Ledenbinding 50PLUS

© 24 juni 2019