Geert DalesHeerlijke maand, september. De zomer is voorbij en de herfstsfeer steekt de kop op. Na het luie zomerseizoen waarin altijd veel te weinig gebeurt gaan we weer wat doen! Ik was in de afgelopen weken een paar keer in een uitgestorven Kamergebouw. Ik vind het niks, die politieke zomerleegte. Doe mij maar de drukte en bedrijvigheid die op Prinsjesdag weer in volle omvang zichtbaar wordt.

Mijn eigen seizoenstart viel tegen. Op weg naar de bestuursvergadering van 2 september maakte ik halverwege de trap in het partijkantoor een misstap en kwam vervelend ten val. Dankzij snel ingrijpen van de collega’s lag ik binnen de kortste tijd in de ambulance op weg naar de spoedeisende hulp. De schade is niet blijvend, maar de komende weken moet ik het doen met een gehavend hoofd en slechts één werkzame arm en dat levert een hoop vertraging en obstakels op. Daardoor kan ik tot mijn grote spijt nog niet op reis langs alle waterschapbestuurders van 50PLUS, zoals ik enige tijd geleden heb beloofd. Ook de gemeenteraadsfracties die ik nog niet bezocht zullen even moeten wachten. Maar belofte maakt schuld: ik kom zeker!

Leeftijdsdiscriminatie

Het was dan wel zomer en vakantieseizoen, maar 50PLUS zat niet stil. Zo werden belangrijke stappen gezet op weg naar een 50PLUS-wetsvoorstel voor een verbod op leeftijdsdiscriminatie. In ons land wordt discriminatie op grond van geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of kleur – gelukkig – niet geaccepteerd. Het is zelfs verboden. Maar discriminatie op grond van leeftijd kan en mag straffeloos plaatsvinden.  Sterker nog, er zijn vele wettelijke regelingen waarin leeftijdsdiscriminatie expliciet is vastgelegd. Zo kun je bijvoorbeeld nooit solliciteren naar een burgemeestersfunctie als je ouder bent dan 64 want op je 70ste moet je eruit en geen gemeente neemt iemand aan die niet minimaal een volle ambtstermijn kan blijven. Nog erger zijn de talloze gevallen waarin mensen bij sollicitaties afvallen omdat ze ‘te oud’ zijn en dat betekent in de praktijk: ouder dan 45. In lijn met de strafbaarstelling van alle andere vormen van discriminatie wil 50PLUS ook leeftijdsdiscriminatie strafbaar maken. Het zou een geweldige impuls kunnen geven aan het benutten van het enorme potentieel aan ervaring en kennis dat nu buiten de boot valt wegens ‘te oud’. Onze Tweede Kamerfractie werkt hard aan een wetsvoorstel.

Democratiefestival

Onze Kamerleden waren ook present op het ‘Democratiefestival’ in Nijmegen, een in de media wegens subsidiëring door het Ministerie van BZK zwaar bekritiseerd nieuw fenomeen. Het is een idee ontleend aan o.a. Denemarken waar het razend populair is.  Op een braakliggend terrein aan de oevers van de Waal waren allerhande tenten en andere debatarena’s opgebouwd waar twee dagen lang honderden discussies, lezingen, pop-up meetings en wat al niet werden gehouden. 50PLUS was er met de voltallige Kamerfractie en een reeks anderen goed vertegenwoordigd. Er waren heel veel jongere deelnemers die op een ontspannen manier kennis konden nemen van allerlei aspecten van het democratisch proces en dat lijkt mij een uitstekende investering. Ik zeg: BZK, volhouden! 

Verkiezingen 2021

Intussen zijn de voorbereidingen voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen begonnen. Die zijn pas in maart 2021, maar het hoofdbestuur en de politieke leiding willen er vroeg bij zijn, zodat we niet voor verrassingen komen te staan mochten de verkiezingen toch eerder plaatsvinden. Op 30 november a.s. vindt de algemene ledenvergadering van 50PLUS plaats en daar zullen voorstellen op tafel komen voor de vaststelling van een nieuw verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst waarmee 50PLUS in 2021 hoge ogen zal gooien onder het motto: ‘Alleen het allerbeste is goed genoeg’.  Nederland heeft meer 50PLUS nodig en wij gaan zorgen dat dat geregeld wordt. ‘Bewezen kwaliteit’ moet het criterium zijn voor het team 2021-2025. Geen experimenten, geen risico’s. ‘Verdubbelen’ is onze horizon. Noteer zaterdag 30 november in uw agenda! Details over de locatie en het programma zullen binnenkort op onze website gepubliceerd worden. Het wordt, mede vanwege voorgestelde statutenwijzigingen, een belangrijke bijeenkomst. Wat zou het mooi zijn als deze algemene ledenvergadering van 50PLUS de grootste wordt in onze historie!

Geert Dales
Voorzitter 50PLUS