50PLUS steunt op heeft twee pijlers: de politieke en de bestuurlijke. De Vereniging van 50PLUS heeft als hoofdtaak om de politieke tak te ondersteunen en te adviseren en kent twee hoofdorganen, de Algemene Vergadering en het Hoofdbestuur. Daarnaast is zij op provinciaal niveau georganiseerd middels Provinciale Vergaderingen en – Besturen. De respectievelijke taken en verantwoordelijkheden van deze organen zijn verankerd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Onafhankelijk van de voorgenoemde organen functioneert de Commissie van Beroep (CvB). Zij doet bindende, gemotiveerde schriftelijke uitspraken op bezwaren van (aspirant-) leden tegen beslissingen van het Hoofdbestuur over niet-toelaten, schorsen of ontzetting (royement) uit het lidmaatschap. Leden van de CvB worden op voordracht van het Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid van een éénmalige verlening met eenzelfde periode. Hoofdstuk 5.4 van het Huishoudelijk Reglement bevat nadere inhoudelijke informatie aangaande werkwijze van de Commissie.

Wegens het vrijkomen in de loop van 2020 van plaatsen binnen de CvB worden partijleden opgeroepen zich aan te melden als mogelijke kandidaat voor één van de

drie vaste- en drie plaatsvervangende Commissieleden (M/V)

Profiel:

  • universitair of hbo-opleiding op juridische gebied en/of relevante en aantoonbare werkervaring in een functie in het juridische werkgebied, bij voorkeur op het gebied van het bestuurs- en/of verenigingsrecht;
  • brede maatschappelijke en politieke interesse;
  • tenminste één jaar lid van 50PLUS;
  • beschikbaar voor tenminste een termijn van 3 jaar;
  • goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
  • Het betreft onbezoldigde posities; wel komen binnen het kader van het declaratieprotocol gemaakte onkosten voor vergoeding in aanmerking.

Nadere informatie en kandidaatsstelling:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Voorzitter van de Commissie van beroep, de heer A. Schuering, tel 070-336.80.14.

Kandidaatstellingen met een beknopte motivatie en CV graag ten laatste maandag 20 januari 2020 voor 18:00., ter attentie van de heer R. Gielisse, (wnd.) Algemene Secretaris, mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eventuele selectiegesprekken zullen gehouden worden op 23 januari 2020 vanaf 13:00 uur op het partijkantoor te Den Haag. Degenen die zich aanmelden worden verzocht hiervoor alvast tijd te reserveren.