HB-lid SofiaDE EERSTE ZEVEN HB-WEKEN: GEEN MAGERE, GEEN VETTE MAAR HARDWERKENDE WEKEN

Vandaag is het zeven weken geleden dat het nieuwe HB werd gekozen. Er werd zeer hard en in grote eensgezindheid gewerkt aan de cultuuromslag. 50PLUS als geen ruzie makende of problemen zoekende club, maar een vereniging waar je graag bij wilt behoren. Soms gaat dat niet van een leien dakje. We geven elders een paar voorbeelden. Maar het enthousiasme bij de nieuwe ploeg is groot en het jongste HB-lid Sofia (foto) draait volop mee.

LIJSTTREKKERSVERKIEZING: GROTE BELANGSTELLING

In een aantal provincies worden bijeenkomsten gehouden. Met name de nieuwe kandidaat Liane den Haan wil men beter leren kennen. In Tilburg werd een bijeenkomst van raadsleden uit het gehele land gehouden (foto onder). Er was een prima sfeer en dito belangstelling. De door het Hoofdbestuur voorgedragen lijsttrekker kandidaat Tweede Kamer Liane den Haan maakte kennis en beantwoordde vragen. Hulde voor de organisatie van fractievoorzitter Henk van Tilborg.

Bijeenkomst Tilburg

Oud-bestuurslid Helena Bosch stuurde een interview met Liane in, waarin vele kanten van de huidige ANBO-directeur aan bod komen.

LEES HIER HET INTERVIEW 

JAARVERGADERINGEN PROVINCIES KOMEN ER AAN

Naast alle activiteiten rondom de komende ALV, zijn de afdelingen ook bezig met de provinciale jaarvergaderingen. Deze worden vaak aantrekkelijk gemaakt door een van de Kamerleden uit te nodigen. Een goed voorbeeld is de afdeling Overijssel op 17 oktober met Tweede Kamerfractievoorzitter Corrie van Brenk als speciale gast.

HOOFDBESTUUR DOET NIEUW VOORSTEL VOORZITTER SELECTIECOMMISSIE

De enige overgebleven kandidaat voor het voorzitterschap selectiecommissie Tweede Kamerlijst Peter Pont handhaaft ondanks de ingebrachte bezwaren zijn kandidatuur. Het HB legt de zaak voor aan de ALV. Hoe het verder gaat bepalen de leden. Lees de uitvoerige toelichting: klik hier.

AANPASSING SCHEMA: OPNIEUW DE LEDEN BESLISSEN

Er staat op 12 december een volgende ALV gepland. Belangrijke agendapunt is de vaststelling van den kandidatenlijst Tweede Kamer. Om dit serieus voor te bereiden (er zijn ca. 150 kandidaten!) zijn bepaalde voorgeschreven termijnen te kort. Het HB stelt voor deze termijnen met instemming van de ALV aan te passen. Dat kan zonder echte problemen. Als men de geldende termijnen toch wil handhaven, dan zal de ALV van 12 december verplaatst moeten worden naar zaterdag 9 januari 2021. Daar kunnen nadelen of risico’s aan zitten. Het hoogste orgaan van de vereniging beslist.

Maurice de Hond peilt voor 50PLUS - Foto: © Harry Breugom

MAURICE DE HOND PEILT EXCLUSIEF VOOR 50PLUS: HOE KUNNEN WE STEMMEN (TERUG)WINNEN?

Komende week houdt Maurice de Hond in opdracht van het 50PLUS Wetenschappelijk Instituut een actueel groot onderzoek onder de potentiële kiezers van 50PLUS. Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen zijn dus in dit onderzoek verwerkt. Hoe kan 50PLUS zijn kiezers terugwinnen? Het resultaat van dit onderzoek wordt door Maurice zelf bekend gemaakt op de ALV van 3 oktober. Een extra reden om je snel aan te melden!

Jan NagelNamens het Hoofdbestuur,

Jan Nagel

Voorzitter 50PLUS

 

 

© 21 september 2020