Mutaties Hoofdbestuur 

Per 11 juli 2019 is Harry Claassen wegens persoonlijke omstandigheden afgetreden als Secretaris van het Hoofdbestuur. De vrijgevallen functie wordt waargenomen door het zittend bestuurslid Robert Gielisse, totdat de vacature volgens de reglementaire weg zal zijn vervuld. 

Bezetting Partijbureau

Wegens het vertrek van de bureaumanager wordt thans uitgekeken naar een passende vervanging. Bovendien is in maand augustus 2019 de personele bezetting van het hoofdkantoor wegens vakanties enigszins gereduceerd. Een en ander kan in uitzonderingsgevallen leiden tot iets langere doorlooptijd van verzoeken. Hiervoor graag uw begrip.

Dubbele afboeking van lidgelden 

Door redenen buiten onze schuld is er bij de verwerking van de automatische incasso’s inzake lidgeld in bepaalde gevallen onterecht dubbel afgeboekt. Soms hebben de betrokkenen zelf de te veel afgeboekte bedragen gestorneerd, terwijl de correctie in andere gevallen door het Partijbureau is of nog wordt gedaan. Wij bieden onze verontschuldigingen aan voor het ondervonden ongemak.

Robert Gielisse
Wnd. Secretaris