De partij 50PLUS kent een stichting die onder meer als doel heeft de ondersteuning van de politieke vereniging 50PLUS. De naam ervan is Stichting Vrienden van 50PLUS.

 De stichting heeft sinds 14 april 2014 de ANBI-status.

 Hieronder de informatie die voor de ANBI-status van belang is.

1. Naam van de instelling : Stichting Vrienden van 50PLUS.

2. RSIN nummer : 853900942.

3. Emailadres :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

4. Doelstelling van de instelling : de ondersteuning van de politieke vereniging 50PLUS,het verspreiden van het gedachtengoed van 50PLUS en het bevorderen van het functioneren van 50PLUS als vereniging in de ruimste zin.

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn: het aantrekken en ter beschikking stellen van financiële middelen voor het voeren van verkiezingscampagnes en het laten doen van wetenschappelijk onderzoek of publieke enquêtes.

6. Statutaire bestuurssamenstelling: ten minste drie bestuurders, te weten voorzitter, penningmeester, secretaris.

7. De namen van de bestuurders: Jan Nagel (voorzitter) , Cees Steendam Visser (penningmeester), Henk Baay (secretaris).

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: het aantrekken van financiële middelen.

Donateur worden om idealen 50PLUS te verwezenlijken

Met uw steun als donateur kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!  

U kunt uw bijdrage aan 50PLUS overmaken door een bedrag te storten op bankrekening NL 20 INGB 0006458405 ten name van Stichting Vrienden 50PLUS te Hilversum, onder vermelding van 'Donatie Stichting Vrienden 50PLUS'.  

 50PLUS beschikt over een ANBI-verklaring. Dat betekent dat de contributie van leden en een eventuele vrijwillige bijdrage door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempelbedrag belastingaftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.  

 Periodieke schenking

Bij een periodieke schenking is uw donatie volledig aftrekbaar. Het is wel van belang dat u dit goed vastlegt. Sinds 1 januari 2014 kan dit op twee verschillende manieren: door middel van een onderhandse overeenkomst, een schriftelijke overeenkomst tussen u en 50PLUS, of, bij een hoger bedrag, door middel van een notariële akte. 

 Als u 50PLUS tot een bedrag van € 1.000,00 per jaar wilt steunen, kunt u gebruik maken van de onderhandse overeenkomst. Aan het sluiten van deze overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Wilt u direct op deze wijze schenken aan 50PLUS? Klik dan HIER voor meer informatie.

Wilt u 50PLUS steunen met meer dan € 1.000,00 per jaar? Dan kunt u dit vastleggen in een notariële akte. Wilt u direct op deze manier schenken aan 50PLUS? Klik HIER voor een concept notariële akte, mogelijk gemaakt door Schenkservice. De kosten hiervan worden door 50PLUS gedragen.

Giften vanaf € 4.500,-

50PLUS is wettelijk verplicht giften van bedrijven boven de € 4.500,00 openbaar te maken in de financiële verantwoording van 50PLUS.

Aan donaties aan 50PLUS kan geen enkel recht worden ontleend.    

Voor meer informatie kunt u bij de Belastingdienst terecht.