STOP DE PENSIOENROOF!

In het pensioenakkoord moeten ouderen en gepesnioneerden krijgen waar ze recht op hebben! Er moet compensatie komen voor de afgelopen twaalf jaar, waarin de gemiddelde rendementen prachtig waren. Herstelbetaling van niet genoten indexatie is een must!

Onze zorgen over onteigening zijn terecht. Beroepsmogelijkheden worden onmogelijk gemaakt door artikel 83 van de Pensioenwet gedurende de overgang, juist op het beslissende moment, even ‘tijdelijk buiten werking’ te stellen. Mensen monddood maken is onbestaanbaar in een land als Nederland! 50PLUS blijft vechten voor uw pensioen, voor het pensioen van oud én jong!

Vecht mee en teken de petitie op onze speciale actiewebsite!

Lees hieronder artikelen en debatinbrengen van 50PLUS over de pensioenen.