50PLUS komt naar Rotterdam

50PLUS komt naar Rotterdam. Volgend jaar maart doe wij mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Wij vinden dat 50PLUS nodig is in Rotterdam. 50PLUS is een partij van verbinding, modern, sociaal en vernieuwend, maar met respect voor het bestaande en het verleden.

In een gemeenteraad met veel partijen, maar ook veel polarisatie, met name sinds de Fortuyn revolutie is verbinding en daardoor vooruitgang en doorbraak op vele punten hard nodig.

Stad van belofte

De oudsten onder de Rotterdammers hebben nog een stad meegemaakt die er heel anders uitzag dan nu. Een traditionele Hollandse havenstad met een diverse bevolking afkomstig uit vele delen van ons land. Rotterdam Zuid werd de boerenzij genoemd, vanwege de vele migranten van de Zeeuwse en Zuid Hollandse eilanden. Rotterdam was voor hen de plek om een beter leven te krijgen. Ze kwamen af op het werk in de haven en in de aanverwante industrieën en bedrijven.

Rotterdam is altijd een stad geweest van migratie. Vanwege haar havenfunctie aan de westkant van continentaal Europa, was zij voor veel vervolgden en mensen op zoek naar een beter bestaan, de uitvalsbasis naar Nieuwe Werelden. Rotterdam is een bijzondere stad die al eeuwen diversiteit als een van de pijlers voor een waardevolle, beweeglijke samenleving heeft gebruikt.

Met name vanaf de jaren zestig kwamen er veel nieuwe migranten naar Rotterdam, gastarbeiders, hoofdzakelijk van landen rond de Middellandse Zee en veel migranten uit de West, Suriname en de Antillen. Met de verdere uitbreiding van de Europese Unie, kwamen de laatste decennia veel Oost-Europeanen naar onze stad, op zoek naar (beter betaald) werk. Nu is Rotterdam een stad geworden met een zeer diverse bevolking, waarvan ongeveer de helft een niet-Nederlandse achtergrond heeft.

Stad van ontworteling

Migratie geeft kansen maar ook ontworteling, heimwee en aanpassingsproblemen. En dit niet alleen bij de nieuwkomers, maar ook bij de oorspronkelijke Rotterdammers, die in relatief korte tijd hun straat, wijk en stad zagen veranderen en zich hier niet altijd meer thuis voelden. In een toch altijd relatief arme stad vanwege de vele laaggeschoolde havenarbeid ervaart men concurrentie om de schaarse goederen als werk en woning.

De hieruit ontstane Fortuyn revolutie heeft politieke taboes over veiligheid en samenlevingsproblemen bespreekbaar gemaakt en vol op de politieke en maatschappelijke agenda geplaatst. 50PLUS Rotterdam begrijpt deze politieke omwenteling volkomen. Echter in de achterliggende periode van economische neergang hebben de veiligheidstaboes en samenlevingsproblemen het maatschappelijke en politieke debat vertroebeld. Het samenleven is verworden tot een naargeestige, niet realistische en kleinburgerlijke houding tegenover mensen van alle kleur en afkomst die het moeilijk hebben qua inkomen en werk.

Binnen een aantal migrantengemeenschappen is er nog een sterke binding met het moederland. Zo ook met maatschappelijke en politieke ontwikkelingen aldaar. Dat is op zich begrijpelijk. Maar niet te tolereren in onze Nederlandse rechtstaat zijn bedreigingen en geweld om onderlinge meningsverschillen te beslechten. 50PLUS Rotterdam vindt niet dat wij zo met elkaar mogen omgaan. In een land dat bekend staat om haar tolerantie en poldermodel ventileren wij (de Rotterdammers van elke mogelijke afkomst) via de democratische weg van het woord en het debat onze meningen.

Bespreekbaar maken en stevig aanpakken van problemen, ook binnen bepaalde groepen moet gebeuren. Maar het doel moet zijn om samen met elkaar deze boeiende stad verder te ontwikkelen. Met respect en empathie voor een ieder die daaraan mee wil doen. 

Stad van vele dorpen

Voor Nederlandse begrippen was en is Rotterdam een grote en dynamische stad. Lange tijd hadden we het grootste havencomplex van de wereld. Helaas is die positie niet meer voor onze stad weggelegd maar de haven heeft ter vervanging wel het predicaat van meest duurzame haven in de wereld weten te bemachtigen.

Reeds in negentiende eeuw groeide Rotterdam dusdanig dat omliggende dorpen geheel of gedeeltelijk werden geannexeerd. In verschillende mate hebben deze voormalige zelfstandige gemeenten nog elementen van hun oorspronkelijke karakter behouden.

Ons nieuwe centrum is een soort Manhattan aan de Maas geworden, waar zelfs steeds meer toeristen op af komen. Het bezorgt de stad de eer om in de top tien van de gerenommeerde reisgids Lonely Planet opgenomen te zijn. 

De meeste Rotterdammers wonen echter in de wijken, buurten en die geannexeerde dorpen daaromheen. 50PLUS Rotterdam is trots op het nieuwe centrum, maar daar mag niet alle aandacht naar toe gaan. Wij staan voor de menselijke maat: de wijkagent herkenbaar en dichtbij in eigen buurt, zo ook met politiebureaus. 50PLUS Rotterdam wil  kleinere zorginstellingen, dicht bij de mensen, wat ons betreft op wijkniveau. Wij willen ook kansen voor kleine vernieuwende bedrijfjes, kleinschalige ambachtelijkheid en startups in de wijken. Het geeft niet alleen kleur aan de wijk, maar biedt ook lokale werkgelegenheid. Een omgeving waar iedereen zich weer verantwoordelijk voor gaat voelen verbindt tot een saamhorige gemeenschap.

De omschakeling naar duurzame en schone energiebronnen zal ons uitgestrekte havengebied uiteindelijke drastisch van aanzicht doen veranderen. Maar in de wijken van Rotterdam kunnen ook lokale en kleinschalige energiecorporaties van wijkbewoners gezamenlijk hun energievoorziening laten organiseren. 50PLUS Rotterdam ziet grote kansen om juist op kleinschalig niveau de bewustwording en inzet van inwoners voor deze energietransitie te ontwikkelen. 

Naar een stad met een nieuw hart

We weten het allemaal: het bombardement van mei 1940 veranderde alles. De binnenstad en andere buurten daarom heen werden bijna volledig verwoest. Rotterdam verloor in een etmaal haar identiteit als vooroorlogse stad en werd een stad zonder hart.
Reeds in de oorlog kwamen de plannen voor een totaal nieuw centrum, met bredere straten, aangepast aan het moderne verkeer en een op efficiëntie ingerichte verdeling tussen wonen en werken. De vooroorlogse stad straalde de romantiek van een traditionele havenstad uit. Maar het centrum kende ook veel sloppen en stegen waar mensen in bittere armoede leefden. De jaren voorafgaand aan het bombardement, was er de economische crisis van de jaren dertig. Veel Rotterdammers leefden jarenlang in uitzichtloze en vernederende armoede.

Nu zijn er weer veel mensen die in een uitzichtloze en vernederende situatie zitten, ja zelfs hun eten moeten halen bij de Voedselbank. 50PLUS Rotterdam zal zich volledig inzetten om op dit punt het tij te keren. Doen we dat niet, dan zijn de inspanningen van onze ouders en grootouders voor niets geweest.

Klik HIER om dit artikel als PDF te downloaden en bekijken.


ROTTERDAM HOME

Omdat het om Rotterdammers gaat...

logo rotterdamjpeg 360

Wij zijn trots op onze kandidatenlijst voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart.

Bekijk HIER onze volledige kieslijst’ en ‘Bekijk HIER ons persbericht

Agenda

Geen evenementen

Inschrijven nieuwsbrief